Zoekresultaten  1-10 van de 39 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Ontwikkelingssamenwerkingverwijder
Thema: Klimaatveranderingverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over populariteit van SUV’s die daling uitstoot vertraagt

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het nieuwsbericht 'Populariteit van SUV’s drukt gewicht Nederlandse auto omhoog (en vertraagt daling uitstoot)'. Het Tweede Kamerlid Van Ginneken (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad juni 2023

  Minister Van der Wal - Zeggelink (Natuur en Stikstof) en staatssecretaris Heijnen (IenW) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 20 juni 2023. Daarnaast informeren zij de Kamer over de bereikte algemene oriëntaties op de verordening gefluoreerde broeikasgassen, de verordening voor ozonlaag afbrekende stoffen, en de Europese verordeningoverbrenging afvalstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat klimaatactivisten Eindhoven Airport betreden

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op vragen naar aanleiding van eerdere antwoorden op vragen over het bericht dat klimaatactivisten Eindhoven Airport betreden. De vragen zijn gesteld door het lid Koerhuis (VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op onderzoek Nederlandse belangen bij faciliteren handel in milieugoederen en milieudiensten

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport over de Nederlandse belangen bij het faciliteren van handel in milieugoederen en milieudiensten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie. Ook reageert de minister op het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 4e voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 4e brief over de voortgang van het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol. De brief gaat in op de uitwerking van het kabinetsbesluit over een nieuwe balans tussen het belang van een internationale luchthaven voor Nederland en de kwaliteit van de leefomgeving. Ook bespreekt de brief de stand van zaken van de overige onderwerpen binnen het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitkomst onderhandelingen EU-VS IRA Task Force

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de onderhandelingen van de Inflation Reduction Act Task Force van de Europese Unie en de Verenigde Staten (EU-VS IRA TF). De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) heeft om de informatie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over inzet middelen transitiefonds betreffende verplichtend instrumentarium

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de inzet van middelen uit het transitiefonds in relatie tot verplichtend instrumentarium.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op motie over kennishubs

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reageert op de motie-Klink. Deze motie verzoekt om in de vormgeving van het nieuwe Beroeps- en Hoger Onderwijsprogramma mogelijkheden te onderzoeken voor structurele kennishubs in combinatielanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over jaarverslag 2022 Homogene Groep Internationale Samenwerking

  Minister Hoektra (BZ) biedt de Tweede Kamer het jaarverslag 2022 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) aan.  Het HGIS-jaarverslag geeft inzicht in de besteding van de Nederlandse middelen aan internationale samenwerking in 2022. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief jaarrapportage Actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) deelt de resultaten van het Actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling in de periode april 2022 - maart 2023 met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op