Zoekresultaten  1-50 van de 1.341 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Ontwikkelingssamenwerkingverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 21 november 2023

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023 aan. De vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de vragen gesteld.

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023 aan. De vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de vragen gesteld.

 • 21501-04, nr. 264 - Ontwikkelingsraad

  Ontwikkelingsraad; Brief regering; Geannoteerde agenda aan voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29237, nr. 200 - Afrika-beleid

  Afrika-beleid; Brief regering; Toezegging over de evaluatie van de evacuatie-operatie uit Soedan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over schriftelijke vragen over Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Voorjaarsnota) - 36350 XVII

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Eerste Kamer met deze brief de nota aan naar aanleiding van het verslag met het antwoord op de gestelde vragen over de Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Voorjaarsnota) - 36350 XVII.

 • 29237, nr. 196 - Afrika-beleid

  Afrika-beleid; Motie; Motie van de leden Thijssen en Amhaouch over in kaart brengen waar Nederlandse voedselexport de voedselproductie en bijbehorende lokale marktwerking van kleinschalige boeren en boerinnen in derde landen in de weg zit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29237, nr. 192 - Afrika-beleid

  Afrika-beleid; Motie; Motie van het lid Klink over bij nieuwe partnerschappen afspraken maken over economische ontwikkeling in Afrika

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29237, nr. 191 - Afrika-beleid

  Afrika-beleid; Motie; Motie van het lid Eppink over de toestand rond de veiligheid van commerciële boeren aan de orde stellen in de dialoog met de regering van Zuid-Afrika

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29237, nr. 197 - Afrika-beleid

  Afrika-beleid; Motie; Motie van het lid Van der Graaf over het regeringsbeleid onderzoeken op incoherentie op met name de thema’s landbouw en klimaat

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29237, nr. 190 - Afrika-beleid

  Afrika-beleid; Motie; Motie van het lid Amhaouch over de ontwikkeling van onderwijs- en beroepsbevolkingsprogramma’s ook in de kortetermijnprioriteiten opnemen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29237, nr. 194 - Afrika-beleid

  Afrika-beleid; Motie; Motie van het lid Hammelburg over trekker worden van een diplomatiek offensief opdat de onderhandelingen slagen en het klimaatschadefonds tot stand komt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29237, nr. 198 - Afrika-beleid

  Afrika-beleid; Motie; Motie van het lid Van der Graaf over bij de transpositie van de EU-richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid een grondige impacttoets uitvoeren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29237, nr. 193 - Afrika-beleid

  Afrika-beleid; Motie; Motie van het lid Klink over in Europa inzetten op een meer proactieve Global Gatewaybenadering om met Nederlandse publieke en private kennis en kunde meer ontwikkelingsimpact te bereiken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29237, nr. 195 - Afrika-beleid

  Afrika-beleid; Motie; Motie van het lid Thijssen over het formuleren van beleid over hoe stakeholders als ngo’s en vakbonden betrokken worden bij de totstandkoming en monitoring van strategische partnerschappen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29237, nr. 199 - Afrika-beleid

  Afrika-beleid; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Van der Graaf over het regeringsbeleid onderzoeken op incoherentie op met name de thema’s landbouw en klimaat (t.v.v. 29237-197)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29237, nr. 189 - Afrika-beleid

  Afrika-beleid; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 oktober 2023, over Afrikastrategie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over reactie op brief over fraude met Nederlandse subsidie

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief van 1 februari 2023 met een reactie op een brief over mogelijke fraude met Nederlandse subsidies bij een project in Angola. De Tweede Kamerleden Eppink en Van der Plas (beiden BBB) hebben de vragen gesteld.

 • 29237;36180;32735, nr. 188 - Afrika-beleid

  Afrika-beleid; Brief regering; Situatie in Soedan en de humanitaire crisis

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 20361;32043, nr. 221 - Suriname

  Suriname; Brief regering; Gebaar van erkenning naar ouderen van Surinaamse herkomst

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geannoteerde agenda met inzet voor de Jaarvergadering 2023 van de Wereldbank

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor het Schriftelijk Overleg met de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de Jaarvergadering van de Wereldbank van 9 tot 14 oktober 2023.

 • Kamerbrief over Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) en borgen van verbetering van mondiale voedselzekerheid

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft een nadere toelichting op de inzet van de Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) methode. Ook gaat zij in op het borgen van verbetering van mondiale voedselzekerheid in nog te ontwikkelen strategieën.

 • 21501-04, nr. 263 - Ontwikkelingsraad

  Ontwikkelingsraad; Brief regering; Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 4 en 5 september 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 23908-(R1519), nr. 165 - Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen; Brief regering; Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend (Trb. 1959, 83).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 23908-(R1519), nr. 166 - Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen; Brief regering; Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake het Administratief Akkoord tussen Nederland en Bangladesh legt de wederzijdse verplichtingen vast ten aanzien van de ondersteuning bij de effectieve implementatie van het project “Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100”

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 23908-(R1519), nr. CY;164 - Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen; Brief regering; Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake Aanvaarding van de Maatregelen, die in 2023 op basis van artikel IX van het op 1 december 1959 te Washington tot stand gekomen Verdrag inzake Antarctica (Trb. 1965, 148) door de jaarlijkse Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) zijn aangenomen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-04, nr. 262 - Ontwikkelingsraad

  Ontwikkelingsraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking op 4-5 september 2023 (Kamerstuk 21501-04-261)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over akkoord voor faciliteren duurzame investeringen (SIFA) tussen Europese Unie (EU) en Angola

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over het akkoord voor het faciliteren van duurzame investeringen (Sustainable Investment Facilitation Agreement, SIFA) tussen de Europese Unie (EU) en Angola.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36404, nr. 1 - Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Bangladesh

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Bangladesh; Verslag van een werkbezoek; Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Bangladesh van 26 februari t/m 3 maart 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31787, nr. 16 - Veiligheid en ontwikkeling in fragiele staten

  Veiligheid en ontwikkeling in fragiele staten; Brief regering; Beleidsreactie op IOB-evaluatie Nederlands beleid stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-04, nr. 261 - Ontwikkelingsraad

  Ontwikkelingsraad; Brief regering; Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking op 4-5 september 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29237, nr. 187 - Afrika-beleid

  Afrika-beleid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake Engelstalige versie van de Afrikastrategie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29237, nr. 186 - Afrika-beleid

  Afrika-beleid; Brief regering; Update ontwikkelingen Niger

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29237, nr. 185 - Afrika-beleid

  Afrika-beleid; Brief regering; Ontwikkelingen in Niger

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 20361;32043, nr. 220 - Suriname

  Suriname; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 20361, nr. 219 - Suriname

  Suriname; Motie; Motie van het lid Sylvana Simons c.s. over het loslaten van de regel voor het maximaal aantal weken dat men in het buitenland mag verblijven

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 20361, nr. 218 - Suriname

  Suriname; Motie; Motie van het lid Sylvana Simons c.s. over het eenmalige bedrag van €5.000 buiten de boedel laten vallen voor mensen die onder bewind staan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29237;32734, nr. 184 - Afrika-beleid

  Afrika-beleid; Brief regering; Inzet ten aanzien van de achtergebleven paspoort op de Nederlandse ambassade in Khartoem

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 20361, nr. 216 - Suriname

  Suriname; Motie; Motie van het lid Mohandis c.s. over het verlagen van de leeftijdseis in de regeling naar 16 jaar

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 20361, nr. 217 - Suriname

  Suriname; Motie; Motie van het lid Den Haan c.s. over het overnemen van alle adviezen van de commissie-Sylvester

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 20361, nr. 211 - Suriname

  Suriname; Motie; Motie van het lid Van Baarle c.s. over werken aan de bekendheid van de mogelijkheid tot aanvraag van het eenmalige onverplichte gebaar

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 20361, nr. 213 - Suriname

  Suriname; Motie; Motie van het lid Van Baarle c.s. over het verbreden van de groep die recht heeft op het eenmalige onverplichte gebaar

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 20361, nr. 212 - Suriname

  Suriname; Motie; Motie van het lid Van Baarle c.s.. over het structureel verhogen van het bedrag voor Surinaams-Nederlandse ouderen met een onvolledige AOW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 20361, nr. 215 - Suriname

  Suriname; Motie; Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het verkorten van de termijn in de voorwaarde tot twintig jaar

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 20361, nr. 214 - Suriname

  Suriname; Motie; Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het niet in de tijd beperken van de vrijstelling van de vermogenstoets van de AIO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de berichten over Hoorn van Afrika

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handelen Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de berichten ‘VN-top over steun voor Hoorn van Afrika levert veel minder op dan gehoopt’ en ‘Italy looks to ‘strategic’ Horn of Africa for continental stability’. Het Tweede Kamerlid Klink (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34952, nr. 186 - Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

  Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland; Brief regering; Uitvoering van de motie van de leden Van der Graaf en Kuik over de bestrijding van online seksueel misbruik en uitbuiting van alle kinderen opnemen als onderdeel van de SRGR-agenda (Kamerstuk 36200-XVII-30)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 23908-(R1519), nr. 163 - Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen; Brief lid / fractie; Brief van het lid Van Houwelingen c.s. met het verzoek om het uitvoeringsverdrag van aangenomen wijzigingen tijdens de 75e Wereldgezondheidsvergadering (WHA) van de Internationale Gezondheidsregeling (International Health Regulations (2005) voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 23908-R1519, nr. 163 - Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen; Brief lid / fractie; Brief van het lid Van Houwelingen c.s. met het verzoek om het uitvoeringsverdrag van aangenomen wijzigingen tijdens de 75e Wereldgezondheidsvergadering (WHA) van de Internationale Gezondheidsregeling (International Health Regulations (2005) voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 20361, nr. 210 - Suriname

  Suriname; Brief regering; Uitvoering van de motie van het lid Van Ojik c.s. over erkenning van foutief handelen jegens Anton de Kom (Kamerstuk 20361-189)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34952, nr. 185 - Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

  Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland; Brief regering; Update mogelijkheid om de Afghaanse studentes van de landbouwschool alsnog hun studie af te laten ronden

  Bekijk document gepubliceerd op