Zoekresultaten  1-20 van de 3.925 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
 • Kamerbrief met reactie op burgerbrief over havo onderwijs op het vso

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een burgerbrief over de inhoud van de havo-opleiding op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en de beperkte schooltijd/lesuren. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nazending beslisnota's bij de Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de voorbereidende beslisnota’s aan bij de Kamerbrief van 24 mei 2023. Deze ging over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over openbaarmaking rapporten herstelonderzoek kwaliteit Cornelius Haga Lyceum

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen rondom de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO). SIO is het bevoegd gezag van het Cornelius Haga Lyceum (CHL). Aanleiding is de openbaarmaking van 2 rapporten over het herstelonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs in het 1e kwartaal van 2023 bij het schoolbestuur en op de school.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op onderzoek naar vwo examens wiskunde

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het rapport 'Toetsen Getoetst'. Het rapport gaat over een onderzoek naar het niveau van het Centraal Examen (CE) vwo wiskunde en natuurkunde. De Vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had om een reactie verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief met PowerPointpresentatie over de cijfers bij de centrale examens Frans en Duits

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een brief met PowerPointpresentatie van een docente Frans over de hoogte van de cijfers bij de centrale examens (CE’s) Frans en Duits. De Vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierom verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij 2e nadere memorie van antwoord wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Eerste Kamer de 2e nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota NaV Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs Gelakt

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief EK NaV Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e nadere memorie van antwoord wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het 2e nader voorlopig verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie kostprijsmodel SLO

  Deloitte heeft een onderzoek gedaan naar het kostprijsmodel van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in het kader van 5 jaarlijkse evaluatie. OCW en SLO werken gezamenlijk de aanbevelingen van Deloitte uit. Vervolgens worden de aanbevolen aanpassingen in het kostprijsmodel van SLO geïmplementeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang versterking technisch onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) meldt in een brief aan de Tweede Kamer de voortgang van het programma om het technisch onderwijs te versterken (programma Sterk Techniekonderwijs; STO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies FTV over structurele fase versterking technisch onderwijs

  Advies van de Federatie Techniek en Vakmanschap (FTV) over de structurele fase van het programma Sterk Techniekonderwijs, dat tot doel heeft het technisch onderwijs te versterken. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor en evaluatieonderzoek Sterk techniekonderwijs

  Rapport over het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) in 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoek om deelname IG Onderwijs aan gesprek met commissie OCW

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft toestemming voor deelname van de inspecteur-generaal voor het Onderwijs (IGO) an een openbare bespreking over de Staat van het Onderwijs 2023. Deze vindt plaats op op 1 juni 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had om de toestemming verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij 2e nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over praktijkgerichte programma's vmbo

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over praktijkgericht programma’s als examenvak in de gemengde en theoretische leerweg in het vmbo. Hij wil dit laten ingaan in het schooljaar 2024-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de Staat van het Onderwijs 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Eerste Kamer over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de Staat van het Onderwijs 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij rapport ‘Inventarisatie verrijkte schooldag’

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over het rapport 'Inventarisatie van de verrijkte schooldag'. 

  Bekijk document gepubliceerd op