Zoekresultaten  1-10 van de 615 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
 • Nationaal Programma Onderwijs 3e voortgangsrapportage

  De rapportage blikt terug op de uitvoering en opbrengsten van het programma Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het schooljaar en studiejaar 2021/2022. NP Onderwijs is een programma om vertragingen door corona in de leergroei en ontwikkeling van leerlingen en studenten te herstellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leervertraging in het voortgezet onderwijs 2022 Balans na twee jaar coronacrisis

  Het rapport bespreekt de leerresultaten van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van de vaardigheid van leerlingen op de 5 onderdelen van het Cito volgsysteem voortgezet onderwijs (cvvo). De 5 onderdelen zijn Nederlands leesvaardigheid (nlv), Nederlands woordenschat (nws), Engels leesvaardigheid (elv), Engels woordenschat (ews) en Rekenen-Wiskunde (rw). Het rapport vergelijkt de leerprestaties in het schooljaar 2021/2022 met die  in 2020/2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek teambevoegdheid 10-14-onderwijs Tweede tussenmeting 2021-2022

  Het rapport bevat de 2e tussenmeting van het experiment het experiment 'teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs'. Dit loopt vanaf schooljaar 2020-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Jaarwerkplan 2023

  Concept van het jaarwerkplan 2023 van de Inspectie van het Onderwijs. Het jaarplan beschrijft de onderzoekskaders van de inspectie in 2023 voor de basisvaardigheden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs: Derde meting in het funderend onderwijs

  Het rapport blikt terug op de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2021-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Examenmonitor 2022

  De Examenmonitor VO geeft een beeld van de resultaten van examens op het voortgezet onderwijs (vo) in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vaardigheid Examenkandidaten 2022

  Het rapport vergelijkt de vaardigheid van de examenkandidaten in 2022 met de vaardigheid van examenkandidaten in de jaren voor de coronapandemie. Het rapport kijkt naar de periode 2015-2019, met nadruk op 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie aanvullende bekostiging shrm, begeleiding en verzuim vo

  Dit rapport evalueert de regeling Aanvullende Bekostiging Strategisch Personeelsbeleid (sHRM). Hierbij is gekeken naar de inzet van de middelen, betrokkenheid, en afstemming van de plannen met verschillende partijen. Daarnaast kijkt dit rapport naar de ontwikkeling sinds eind 2020 op de thema’s sHRM, duurzame inzetbaarheid, begeleiding startende leraren en schoolleiders, en schoolverzuim.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Netherlands - Country Note

  De Engelstalige notitie geeft cijfers over het Nederlandse onderwijs in 2019-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Education at a Glance 2022 OECD Indicators

  Jaarlijkse rapportage van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor het jaar 2022. Het rapport bevat gegevens over onder andere de structuur, financiën en prestaties van het onderwijs in de OESO-landen. Het geeft informatie over de positie van het Nederlandse onderwijsstelsel in vergelijking met andere landen.

  Bekijk document gepubliceerd op