Zoekresultaten  1-10 van de 31 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
 • Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 (heropening basis- en voortgezet onderwijs)

  Regeling om de Tijdelijke Regeling maatregelen COVID-19 te wijzigen vanwege de heropening van het basis- en voortgezet onderwijs en de buitenschoolse opvang per 10 januari 2022. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit register onderwijsdeelnemers

  Ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Staatscourant over stichtingsaanvraag Tjalling Koopmans-college Harderwijk

  Besluit van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) over de stichtingsaanvraag van het Tjalling Koopmans-college in Harderwijk. Dit besluit verscheen op 31 juli 2018 in de Staatscourant.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit profielen vmbo

  Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het voortgezet beroepsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging beoordeling leerresultaten vo

  Besluit tot wijziging van het Inrichtingsbesluit Wvo in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van de leerresultaten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijzigen meerdere besluiten in verband met opnemen van het vak Chinese taal en cultuur

  Besluit van 24 augustus 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO, het Inrichtingsbesluit WVO BES, het Eindexamenbesluit VO, het Eindexamenbesluit VO BES, het Staatsexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO BES in verband met het opnemen van het vak Chinese taal en cultuur en vermelding van het judicium cum laude op het diploma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 vanwege de uitbreiding van het aantal experimenten met doorlopende leerlijnen en aanpassing van de studieduur en inrichting van die leerlijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experiment regelluwe scholen PO/VO

  Besluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten met regelluwe scholen in het primair- en voortgezet onderwijs (Besluit experiment regelluwe scholen po/vo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staatsblad 246, jaargang 2014

  Besluit van 23 juni 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 11 december 2013 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (Stb. 2014, 13)) en van het Toetsbesluit PO (Stb. 2014, 209).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsbesluit PO

  Besluit over de centrale eindtoets of andere eindtoetsen in het primair onderwijs, over een leerling- en onderwijsvolgsysteem in het primair onderwijs en over toelating van leerlingen tot het voortgezet onderwijs (Toetsbesluit PO).

  Bekijk document gepubliceerd op