Zoekresultaten  1-10 van de 105 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
 • Afschrift brief aan RSG Wolfsbos Reactie op uw brief over nijpende energieproblemen

  Afschrift van de brief van minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) aan RSG Wolfsbos. De minister reageert op de brief van RSG Wolfsbos over de stijgende energielasten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief voor eindexamenleerlingen vmbo

  In deze brief lezen eindexamenleerlingen vmbo wat ze moeten doen om zich aan te melden voor het mbo of de havo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief voor eindexamenleerlingen havo/vwo

  In deze brief lezen eindexamenleerlingen havo/vwo hoe zij een keuze kunnen maken voor het mbo, hbo of de universiteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief CvTE Voorstel realisatie herkansingen deelcertificaatkandidaten Staatsexamens VO

  Afschrit van de brief van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aan minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). In de brief doet het CvTE een voorstel voor structurele invoering van herkansingen voor voor deelcertificaatkandidaten van het staatsexamen voortgezet ondewijs (vo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift aanbiedingsbrief Tweede Kamer Onderzoekskaders 2022 IvhO met verslagen van de Ringen en Evaluatie Initiatiefwet Bisschop c.s.

  Afschrift van de brief van minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) aan de Tweede Kamer over de onderzoekskaders 2022 van de Inspectie van het Onderwijs. Daarbij gaan zij in op de evaluatie Initiatiefwet van het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) en anderen en de evaluatie Experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie. Ook informeren zij de Kamer over een wijziging van de onderzoekskaders in 2023 bij de standaard basisvaardigheden en maatregelen. Ten slotte gaan zij in op kortere hersteltermijnen die de inspectie zal hanteren en de aanpassing van de beleidsregel over sanctionering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van de antwoordbrief aan de Gemeente Kerkrade m.b.t. verzoek tot gesprek over afwijzingsgronden op Deugdelijkheidseis 1

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief BIT-advies Moderniseren Examens

  Adviesrapport over de vernieuwing van de softwaresystemen waarmee de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de staatsexamens voortgezet onderwijs en examens Nederlands als tweede taal (NT2) administreert, aanmeldingen regelt, roostert, de uitslagen bepaalt en de resultaten vastlegt. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Ringen 1 en 2 Antwoorden inspectie op vragen concept Onderzoekskaders

  De Inspectie voor het Onderwijs beantwoordt vragen uit de consultatie in het Ringenoverleg van de concept Onderzoekskaders in de versie per 1 augustus 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Ringen 1 en 2 Antwoorden inspectie op vragen concept Onderzoekskaders

  De Inspectie voor het Onderwijs beantwoordt vragen uit de consultatie in het Ringenoverleg van de concept Onderzoekskaders in de versie per 1 augustus 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e advies Platform Perspectief Jongeren

  Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) geeft een 2e advies over de invoering en effecten van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Het NP Onderwijs is een programma voor het inhalen van onderwijsachterstanden door corona. Het gaat om het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op