Zoekresultaten  1-10 van de 19 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Hoger onderwijsverwijder
 • Werkprogramma Onderwijsraad 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsreactie op het onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs

  Beleidsreactie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de staatssecretaris van OCW en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie initiatiefwet Bisschop cs

  Het rapport evalueert de Initiatiefwet van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA). De Initiatiefwet gaat over wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht. Evaluatie initiatiefwet Bisschop c.s. (PDF | 47 pagina's | 800 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic maatregelenpakket bij Kamerbrief over toezicht op onderwijs

  Infographic bij de Kamerbrief over toezicht in funderend onderwijs. De infographic geeft een overzicht van de doelen, maatregelen en mijlpalen voor het toezicht in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en de onderwijskwaliteit. Infographic Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit (PDF | 1 pagina | 92 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota ter ondertekening - Kamerbrief maatregelen examens 2022

  De nota verzoekt om akkoord voor verzending van de Kamerbrief besluit eindexamen vo 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025

  Met deze strategische agenda zet minister Bussemaker (OCW) de koers uit voor het hoger onderwijs voor de komende 10 jaar. De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 (PDF | 100 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische Agenda Hoger Onderwijs hoofdstuk 3: Toegankelijkheid, talentontwikkeling en diversiteit

  Hoofdstuk 3 van De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 gaat over de manier waarop hoger onderwijs talenten van studenten kan helpen ontwikkelen. En over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische Agenda Hoger Onderwijs hoofdstuk 4: Verbinding met de samenleving

  Hoofdstuk 4 van De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 gaat over de verbinding van het hoger onderwijs met de samenleving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische Agenda Hoger Onderwijs hoofdstuk 2: Onderwijs van wereldformaat

  Hoofdstuk 2 van De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 gaat over de leeromgeving in het hoger onderwijs. En over hoe de leeromgeving bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op het Masterplan Bèta en Technologie

  Reactie van het kabinet op de voorstellen uit het Masterplan. Per cluster van voorstellen is aangegeven welke maatregelen het kabinet neemt om de knelpunten in de techniek terug te dringen en de juiste randvoorwaarden te creëren voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

  Bekijk document gepubliceerd op