Zoekresultaten  1-10 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Beroepsonderwijsverwijder
 • Beleidsreactie op het onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs

  Beleidsreactie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de staatssecretaris van OCW en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervolgtraject bij onvoldoende onderwijskwaliteit BVE

  Deze notitie beschrijft een wijziging van het vervolgtraject bij onvoldoende onderwijskwaliteit. Het is een aanvulling op het Toezichtkader BVE 2009. Deze wijziging van het vervolgtraject treedt op 1 augustus 2010 in werking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie initiatiefwet Bisschop cs

  Het rapport evalueert de Initiatiefwet van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA). De Initiatiefwet gaat over wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht. Evaluatie initiatiefwet Bisschop c.s. (PDF | 47 pagina's | 800 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic maatregelenpakket bij Kamerbrief over toezicht op onderwijs

  Infographic bij de Kamerbrief over toezicht in funderend onderwijs. De infographic geeft een overzicht van de doelen, maatregelen en mijlpalen voor het toezicht in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en de onderwijskwaliteit. Infographic Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit (PDF | 1 pagina | 92 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op het Masterplan Bèta en Technologie

  Reactie van het kabinet op de voorstellen uit het Masterplan. Per cluster van voorstellen is aangegeven welke maatregelen het kabinet neemt om de knelpunten in de techniek terug te dringen en de juiste randvoorwaarden te creëren voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota ter ondertekening - Kamerbrief maatregelen examens 2022

  De nota verzoekt om akkoord voor verzending van de Kamerbrief besluit eindexamen vo 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtkader Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 2013 – 2015

  Dit nieuwe toezichtkader voor de kenniscentra is tot stand gekomen op basis van de onlangs gewijzigde Wet op het onderwijstoezicht. Hierin is bepaald dat de inspectie toezicht houdt op de kenniscentra (artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van de WOT). Tot de wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht had de inspectie formeel geen toezicht op de kenniscentra.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Projectplan De Werkschool

  In het regeerakkoord staat het voornemen om de oriëntatie in het onderwijs op ondernemerschap en arbeidsmarkt te versterken door nauwere samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven. Dit is de concrete uitwerking daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs

  De Onderwijsraad wil met dit stuk een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het opleidingen- en kwalificatiestelsel voor leraren van het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen - nota n.a.v. het verslag

  Bekijk document gepubliceerd op