Zoekresultaten  1-10 van de 49 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • Wat is passend onderwijs? Informatie voor ouders - Voortgezet onderwijs

  Deze brochure geeft zoveel mogelijk antwoord op vragen die ouders hebben over passend onderwijs op de middelbare school. Wat is passend onderwijs? Informatie voor ouders - Voortgezet onderwijs (PDF | 36 pagina's | 525 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling VO 2020

  In dit factsheet leest u wat het doel is van de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling VO 2020 en hoe u een subsidieaanvraag kunt doen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitleg passend onderwijs voor ouders in andere talen

  Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig op school en soms onderwijs op een andere, speciale school. Dat heet passend onderwijs. De informatie op deze pagina in 6 talen is bedoeld om ouders wegwijs te maken in het passend onderwijs.

 • Samen sterker bij leerlingendaling

  Handreiking bij samenwerkingsvraagstukken in het voortgezet onderwijs. In deze handreiking staan de vier meest voorkomende organisatievormen van samenwerking tussen twee of meer scholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Jaarrapportage vve/LEA 2021

  Het  factsheet bevat een rapportage van de Inspectie van het Onderwijs over de uitvoering van de wettelijke taken van gemeenten rondom Lokale Educatieve Agenda (LEA) en voor-en vroegschoolse educatie (vve). De publicatie bevat de belangrijkste resultaten over het kalenderjaar 2021. Factsheet Jaarrapportage vve/LEA 2021 (PDF | 3 pagina's | 137 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voor- en vroegschoolse educatie helpt, mits de kwaliteit goed is Samenvatting eindrapport pre-COOL onderzoek

  De brochure gaat over het pre-COOL onderzoek. Dit is een longitudinaal onderzoek naar de effecten van voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve). Het onderzoek is gestart in 2009. Voor- en vroegschoolse educatie helpt, mits de kwaliteit goed is Samenvatting eindrapport pre-COOL onderzoek (PDF | 33 pagina's | 5,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitleg passend onderwijs voor leerlingen en ouders

  Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig op school en soms onderwijs op een andere, speciale school. Dat heet passend onderwijs. De informatie op deze pagina is bedoeld om leerlingen en hun ouders wegwijs te maken in het passend onderwijs. Passend onderwijs in het basisonderwijs - Informatie voor ouders (PDF | 35 pagina's | 606 kB) Passend onderwijs in het voortgezet onderwijs - Informatie voor ouders (PDF | 36 pagina's | 525 kB) Passend onderwijs op de basisschool - informatie voor leerlingen op de basisschool (PDF | 7 pagina's | 450 kB) Passend onderwijs op de middelbare school – Informatie voor leerlingen (PDF | 13 pagina's | 233 kB)

 • Uitleg passend onderwijs voor professionals - Helderheid rond passend onderwijs - Informatie voor leraren in het basisonderwijs

  Elke school heeft de opdracht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek te bieden. Om deze zorgplicht te kunnen waarmaken, werken schoolbesturen samen in regionale samenwerkingsverbanden. De informatie op deze pagina is bedoeld voor professionals in het onderwijs. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitleg passend onderwijs voor professionals

  Elke school heeft de opdracht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek te bieden. Om deze zorgplicht te kunnen waarmaken, werken schoolbesturen samen in regionale samenwerkingsverbanden. De informatie op deze pagina is bedoeld voor professionals in het onderwijs.  Helderheid rond passend onderwijs - Informatie voor leraren in het basisonderwijs (PDF | 72 pagina's | 7,4 MB) Basisondersteuning in zes stappen - Informatie voor leraren in basisonderwijs en voortgezetonderwijs (PDF | 9 pagina's | 347 kB) Leidraad voor opzetten van oudersteunpunten en jeugdsteunpunten - Informatie voor samenwerkingsverbanden (PDF | 27 pagina's | 576 kB)

 • Uitleg passend onderwijs voor leerlingen en ouders

  Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig op school en soms onderwijs op een andere, speciale school. Dat heet passend onderwijs. De informatie op deze pagina is bedoeld om leerlingen en hun ouders wegwijs te maken in het passend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op