Zoekresultaten  1-10 van de 20 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
 • Ontwerpregeling voor wijziging van de Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo

  De regeling gaat over verhoging van de subsidieplafonds vanwege de toekenning van een loonbijstelling en prijsbijstelling en verlenging van de regeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2024–2028

  De regeling bevat regels voor subsidieverstrekking aan de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland voor de jaren 2024 tot en met 2028.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • wijziging regeling tijdelijke maatregelen COVID-19 vanwege vervallen in voortgezet onderwijs van norm 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling

  Regeling tot wijziging van de regeling tijdelijke maatregelen COVID-19 vanwege het vervallen in het voortgezet onderwijs van  de norm om 1,5 meter afstand te houden tussen leerlingen onderling. De regeling is ingediend door de ministers van BZK, Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en VWS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling wijziging bekostiging exploitatiekosten en vaststelling landelijk gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs

  Regeling om 2 regelingen voor het voortgezet onderwijs (vo) te wijzigen. Deze regelingen worden gewijzigd vanwege de vaststelling van de bedragen voor 2019 en 2020. Beide regelingen zijn er voor de basisbekostiging voor scholen in het voortgezet onderwijs (exploitatie en personeel).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Terecht overstaprecht? Doorstroom havo-vwo

  Het onderzoek beschrijft de toelatingscriteria die vwo-scholen hanteren voor doorstromers vanaf het havo. Daarbij kijkt het naar de wensen voor de toekomst en de mogelijke consequenties van een doorstroomrecht volgens scholen, ouders en leerlingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2019

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 24 september 2018, nr. PO/FenV/1406192, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de ondersteuningsstructuur voor het jaar 2019 en de vaststelling van het bedrag per formatieplaats voor de bekostiging van de materiële voorzieningen voor de instandhouding van rijdende scholen voor het jaar 2019 (Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2019).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort

  Uitleg over de subsidieregeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen te stimuleren om in 2019 gezamenlijk het lerarentekort in de regio aan te pakken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Regeling leerresultaten vo 2016

  Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, houdende vernieuwde voorschriften in het kader van de meting en beoordeling van leerresultaten als bedoeld in artikel 23a1, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs (Regeling leerresultaten vo 2016).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs kalenderjaar 2015

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 oktober 2014 nr. VO/F-2014/658845, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2015 (Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015).

  Bekijk document gepubliceerd op