Zoekresultaten  1-10 van de 22 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Aanbieding rapport Groen onderwijs in beweging

  Staatssecretaris Van Dam (EZ) en minister Bussemaker (OCW) sturen de Tweede Kamer het rapport Groen onderwijs in beweging: aandachtspunten bij een overheveling van groen onderwijs van EZ naar OCW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Groen onderwijs in beweging

  Resultaten van een onderzoek naar het overhevelen van de verantwoordelijkheid voor het groen onderwijs van het ministerie van Economische Zaken naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het onderzoek richt zich onder meer op de vraag aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de verworvenheden en kwaliteiten van het groen onderwijs bij een eventuele overheveling te behouden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over monitor Techniekpact 2016

  De ministers Kamp (EZ), Bussemaker (OCW) en Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW) sturen de Tweede Kamer de tweede editie van de monitor Techniekpact en de derde voortgangsrapportage Techniekpact.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Koersvast

  Aanbevelingen van de Commissie Breimer over de verdere versterking van de bèta-disciplines natuur- en scheikunde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs

  Deze informatie gaat over de btw-heffing bij publiek-private samenwerking. In deze informatie worden de btw-regels uitgelegd, zodat u een eerste inschatting kunt maken van de gevolgen voor de heffing van btw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitorverslag 2014-2015 - Regeling regionaal investeringsfonds mbo

  Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) is een subsidieregeling van het ministerie van OCW die loopt van 2014 tot en met 2021. Met deze regeling wordt beoogd de aansluiting van het onderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit profielen vmbo

  Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het voortgezet beroepsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij besluit invoering van examenkeuzedelen beroepsopleidingen

  Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het besluit van 25 januari 2016 tot wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel invoering profielen vmbo en vernieuwing beroepsgerichte examenprogrammas

  Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogrammas in het voorbereidend beroepsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State wetsvoorstel invoering profielen vmbo

  Advies van de Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogrammas in het voorbereidend beroepsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op