Zoekresultaten  1-10 van de 2.884 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Openbaar vervoerverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Beslisnota bij bAntwoorden vragen over 8e Voortgangsrapportage PHS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over 8e Voortgangsrapportage PHS

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op feitelijke vragen naar aanleiding van de 8e voortgangsrapportage van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over maatregelen zomerdrukte internationale treinen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het nieuwsbericht 'NS trapt op de rem vanwege drukte in buitenlandse treinen, reizigers woedend'. Het Tweede Kamerlid Van Ginneken (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Norm nieuw risicomodel overwegen ProRai

  Afschrift van de brief van ProRail aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief gaat over  de huidige stand van zaken van NORM (Nederlands Overwegen Risico-Model).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport gaat over de actuele stand van zaken over de opvolging van aanbevelingen van van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) bij spoorwegongevallen, rapportage 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over maatregelen zomerdrukte internationale treinen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van Aanpak Overwegveiligheid

  Rapport van ProRail. Het rapport bevat een plan van aanpak voor de verbetering van de veiligheid van overwegen. Het gaat daarbij zowel om Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) als regulier beveiligde overwegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief Spoorveiligheid

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen op het gebied vapoorveiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Jaarverslag 2022 ILT

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer  het Jaarverslag 2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Jaarverslag ILT 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op