Zoekresultaten  1-10 van de 6.281 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Ouderenzorgverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij reactie op afschrift brief RSG Wolfsbos over stijgende energiekosten in school

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op de brief van RSG Wolfsbos over de stijgende energielasten. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierom verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht over dreigende sluiting voor groen vmbo in Noord-Brabant

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van dhet bericht dat sluiting dreigt voor een school voor groen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) in Noord-Brabant wegens nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer. De Tweede Kamerleden Kwint, Alkaya (beiden SP) en Van der Plas (BBB) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan RSG Wolfsbos Reactie op uw brief over nijpende energieproblemen

  Afschrift van de brief van minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) aan RSG Wolfsbos. De minister reageert op de brief van RSG Wolfsbos over de stijgende energielasten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over groene vmbo-scholen en de mogelijke sluiting daarvan

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de petitie 'Houd Curio prinsentuin Andel bereikbaar' en het bericht 'Ouders en medewerkers Andelse school Prinsentuin in actie tegenschrappen schoolbussen'. Het gaat om de bereikbaarheid van groene scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het Tweede Kamerlid Van Meenen (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Instructie aanvragen zelftesten en mondkapjes-pakket

  Instructie voor aanvragen van het pakket met zelftesten en mondkapjes voor mantelzorgers, PGB-zorgverleners en PBG-budgethouders, en medisch kwetsbaren in langdurige thuisisolatie die niet gevaccineerd zijn of een afweerstoornis en een verminderde immuunrespons op de coronavaccinatie hebben. Mantelzorgers, PGB-zorgverleners en PBG-budgethouders, en medisch kwetsbaren in langdurige thuisisolatie die niet gevaccineerd zijn of een afweerstoornis en een verminderde immuunrespons op de coronavaccinatie hebben, kunnen onder voorwaarden een pakket met zelftesten en mondkapjes aanvragen bij de apotheek. In deze instructie staat wanneer en hoe dit kan worden aangevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het rapport Wmo-toezicht 2021

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het rapport Wmo-toezicht 2021. Het Tweede Kamerlid Bevers (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Duizenden ouderen hebben acuut verpleeghuisbed nodig, tekort groeit snel

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Duizenden ouderen hebben acuut verpleeghuisbed nodig, tekort groeit snel'. Het Tweede Kamerlid Werner (CDA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over de verhouding tussen politiek en ambtenarij

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Kabinetsreactie eeuwigdurende grafrust

  Minister Bruins Slot (BZK) meldt dat zij de Kabinetsreactie aan de Tweede Kamer over de eeuwigdurende grafrust in maart aanbiedt. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel beantwoording vragen van de leden Westerveld en Maatoug over de totstandkoming van de Kamerbrief ‘Vrij en veilig onderwijs’.

  Bekijk document gepubliceerd op