Zoekresultaten  1-10 van de 331 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
 • Sectorplan Aanpak van de pluimveesector voor reductie van de emissie van fijnstof PM10

  Plan van aanpak van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) Nederland. Het plan richt zich op de aanpak van fijnstofuitstoot door de pluimveehouderij. Het richt zich zowel op landelijke regelgeving als op een specifieke gebiedsgerichte aanpak voor 'hotspots' waar de uitstoot het grootst is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Niveau van gebruik bedrijfsspecifieke metingen

  Bijlage van bedrijfsspecifieke metingen. Er wordt onderscheid gemaakt in 3 niveaus: 1. informeren van de veehouder; 2. stimuleren van de veehouder; 3. doelschriften voor de veehouder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opties voor ammoniakreductie in stallen voor biologische varkens

  Het rapport bevat ontwerpen voor emissiearme biologische varkensstallen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen LNV

  Overzicht van alle lopende EU-wetgevingsdossiers van het 3e kwartaal van 2022 waarvoor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verantwoordelijk is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Juridische analyse op hoofdlijnen amendement huisvesting Wet dieren

  Toetsing van het amendement artikel 2.1 Wet dieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussentijdse bevindingen 2022 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds

  Presentatie van de Auditdienst Rijk (ADR) aan het Audit Committee (AC) van LNV over de tussentijdse uitkomsten van de wettelijke controle 2022 bij het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds. De definitieve bevindingen worden in maart 2023 in het samenvattende auditrapport 2022 gerapporteerd en kunnen afwijken van de tussentijdse uitkomsten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscan informatieset Convenant Dierwaardige Veehouderij

  De quickscan gaat in op de huisvestingsaspecten van een dierwaardige veehouderij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BuRO Advies over toepassing sensortechnologie dierenwelzijn slachthuizen

  Het advies van Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) over de mogelijkheden van sensortechnologie op slachthuizen voor dierenwelzijn voor de korte en middellange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verbetering effectiviteit emissiearme stalsystemen in de praktijk

  Rapport van Wageningen University & Research (WUR). Het rapport bevat een inventarisatie en analyse van kritische factoren bij emissiearme stalsystemen. Daarnaast doet het aanbevelingen voor verbetering van de emissiearme werking van nieuwe en bestaande emissiearme stallen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mogelijke inkomenseffecten van de oorlog in Oekraïne voor bedrijven in de land- en tuinbouw

  De oorlog in Oekraïne en daarmee samenhangende sancties hebben gevolgen voor de kosten van landbouwproductie en voor de opbrengstprijzen van landbouwproducten. Deze studie geeft een update van de inventarisatie van de mogelijke inkomenseffecten.

  Bekijk document gepubliceerd op