Zoekresultaten  1-14 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over investeringen in de intensieve veehouderij door ABP

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de investeringen van ABP in de intensieve veehouderij. De Tweede Kamerleden Van Raan, Vestering en Teunissen (allen PvdD) hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over investeringen in de intensieve veehouderij door ABP (PDF | 11 pagina's | 528 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de nationale week zonder vlees en zuivel

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het meedoen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel en het invoeren van het principe ‘Carnivoor? Geef het door!’ Het Tweede Kamerlid Ouwehand (PvdD) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht 'Grote opgaven in een beperkte ruimte'

  Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen over het bericht 'Grote opgaven in een beperkte ruimte'. De vragen zijn gesteld door het lid Van der Plas (BBB).  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over bestuurlijke afspraken aardbevingsgebied Groningen

  Minister Ollongren en minister Wiebes informeren de Tweede Kamer over de bestuurlijke afspraken met de provincie Groningen en de 7 gemeenten in het aardbevingsgebied. Kamerbrief over bestuurlijke afspraken aardbevingsgebied Groningen (PDF | 8 pagina's | 444 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Goed verpacht, beter beheerd

  Een onderzoek  naar het borgen van de kwaliteit van de Nederlandse landbouwbodems in pachtafspraken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over onderhoud agrarische panden

  Minister Knops beantwoordt vragen over het onderhoud van agrarische panden in eigendom van het Rijk. Beantwoording Kamervragen over onderhoud agrarische panden (PDF | 5 pagina's | 279 kB)  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorgenomen verlenging vervaldata subsidiemodules Brede weersverzekering en Niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer leefgebieden weidevogels en akkervogels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies

  Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen verlenging vervaldata voor de subsidiemodules Brede weersverzekering en Niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer leefgebieden weidevogels en akkervogels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak van staatssecretaris Knops bij opening BASF Vegetable Seeds

  Toespraak van staatssecretaris Knops (BZK) bij de opening van de nieuwbouw van BASF Vegetable Seeds in Nunhem op 9 november 2018. Alleen het gesproken woord geldt. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  Rapport met het oordeel van het kabinet over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Hierin staat wat het kabinet wil doen voor een gezonde, veilige leefomgeving en hoe de leefomgeving maatschappelijke behoeften kan vervullen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over regio envelop inzet Caribisch Nederland

  Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de samenstelling van een pakket aan projecten voor Caribisch Nederland in het kader van de Regio Envelop. Kamerbrief over regio envelop inzet Caribisch Nederland (PDF | 4 pagina's | 70 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over openstelling bestaande windparken

  Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de toegezegde second opinion over de openstelling van de bestaande windparken op zee voor doorvaart en medegebruik.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Review on risk assessment transit and co-use of offshore wind farms in Dutch coastal water

  Aanvullend onderzoek door Arcadis in opdracht van het ministerie van EZK. Het betreft onderzoek naar windparken over: de doorvaart door schepen tot 24 meter inclusief vissen met een hengel; en medegebruik in de vorm van getijde-energie en aquacultuur of vormen van passieve visserij. op het in de voorbereiding van de openstelling uitgevoerde onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over erfpacht Waddeneilanden

  Antwoorden van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en mede namens staatsecretaris Dijksma (EZ) over erfpacht Waddeneilanden Staatsbosbeheer en Rijksvastgoedbedrijf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbericht over landbouwsubsidies ten koste van stedelijke ontwikkeling

  Uitstelbrief van minister Plasterk (BZK) op de vragen van de Kamerleden Bisschop en Dijkgraaf (SGP) over landbouwsubsidies ten koste van stedelijke ontwikkeling.

  Bekijk document gepubliceerd op