Zoekresultaten  1-10 van de 178 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

  Minister Bruins Slot (BZK) stuurt, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnenplanning acties Uitvoeringsagenda ISV

  Planning voor de uitvoering van alle in de e Uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) opgenomen acties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de Uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden (ISV). Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

  Minister Bruins Slot (BZK) beantwoordt vragen over het voorstel van de wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht over de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en minister Adriaansens (EZK) geven antwoord op vragen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Tweede Kamerleden Dekker-Abdulaziz en Van Meenen (beiden D66) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de openbaarmaking van concept adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) aan. De Eerste Kamerleden van de fracties van PvdD en SP van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.  Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet (PDF | 1 pagina | 64 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de openbaarmaking van concept adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). De Eerste Kamerleden van de fracties van PvdD en SP van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.  Antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet (PDF | 5 pagina's | 76 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 103 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie over adviesaanvraag impact digitale technologieën

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de motie over de sociaal-maatschappelijke impact van nieuwe digitale technologieën. Kamerbrief met reactie op motie over adviesaanvraag impact digitale technologieën (PDF | 4 pagina's | 262 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op