Zoekresultaten  1-10 van de 1.013 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte!

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op 2 rapporten: de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022 (Monitor NOVI) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke maatlat - factsheets en overzichtstabel

  De landelijke maatlat is de basis voor het klimaatadaptief bouwen, waaraan voldaan moet worden om toekomstbestendig te ontwikkelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen de Tweede Kamer de 'Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving' met het achterliggende bouwstenenrapport. Met deze brief informeren ministers De Jonge en Van der Wal-Zeggelink de Tweede Kamer ook over de resultaten van het onderzoek naar een landelijke groennorm.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte!

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Lage inkomenshuishoudens in de knel door Rotterdams woonbeleid'

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Lage-inkomenshuishoudens in de knel op de woningmarkt door Rotterdams woonbeleid'. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Strategische Agenda Flevoland

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de Strategische Agenda Flevoland, de relatie met het programma NOVEX, het provinciaal startpakket fysieke leefomgeving en het beoogde vervolgproces. Kamerbrief over Strategische Agenda Flevoland (PDF | 2 pagina's | 105 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Strategische Agenda Flevoland

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk Beslisnota bij Kamerbrief over Strategische Agenda Flevoland (PDF | 2 pagina's | 103 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over correspondentie BZK met Urgenda en over uitvoering Urgenda-arrest

  Besluit op een verzoek om informatie over alle correspondentie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) na 20 december 2019 met Stichting Urgenda en aan haar gelieerde personen. Het verzoek gaat eveneens om interne stukken met een besluitvormend of informerend karakter die zien op de uitvoer van het Urgenda-arrest en de monitoring van de voortgang daarvan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over correspondentie BZK met Urgenda en over uitvoering Urgenda-arrest - Inventaris en documenten bij Woo-besluit over correspondentie BZK met Urgenda en over uitvoering Urgenda-arrest

  Besluit op een verzoek om informatie over alle correspondentie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) na 20 december 2019 met Stichting Urgenda en aan haar gelieerde personen. Het verzoek gaat eveneens om interne stukken met een besluitvormend of informerend karakter die zien op de uitvoer van het Urgenda-arrest en de monitoring van de voortgang daarvan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op