Zoekresultaten  4051-4060 van de 4.228 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
 • Informatie over situatie Nederlandse Vissers in Franse Havens

  De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie informeert de Tweede Kamer over de situatie van  Nederlandse Vissers in Franse Havens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen nieuwe megastallen in Brabant

  Antwoorden van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over 14 nieuwe megastallen in Brabant.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan CDON over maatschappelijke dialoog megastallen

  Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de Coalitie Dierenwelzijns Organisaties Nederland (CDON) over de bijdrage van CDON aan de maatschappelijke discussie over megastallen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieden afschrift brief aan CDON over maatschappelijke dialoog megastallen

  De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de Coalitie Dierenwelzijns Organisaties Nederland (CDON) over de bijdrage van CDON aan de maatschappelijke discussie over megastallen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen Nederlandse vissers in Frankrijk

  Antwoorden van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op de vragen van de Tweede Kamer over de problemen van Nederlandse vissers in Frankrijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op inbreng verslag van een schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op vragen over de verdubbeling van het aantal megastallen

  Dit is een reactie op vragen van het Tweede Kamerlid Van Gerven (SP) over de verdubbeling van het aantal megastallen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen blokkades van Franse havens

  Antwoorden van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op de vragen van de leden Slob (ChristenUnie), Koppejan (CDA), Dijkgraaf (SGP) en Houwers (VVD) over blokkades van havens in Frankrijk door Franse vissers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belevingsonderzoek MZI’s

  Belevingsonderzoek over mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) op de locatie ‘Schaar van Renesse’. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft na overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland en de mossel- en recreatiesector opdracht gegeven voor het onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport Risk profile on antimicrobial resistance

  Op verzoek van het lid Thieme (PvdD) reageert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op het rapport Risk profile on antimicrobial resistance. Dit rapport gaat over de risicos van de overdracht van resistentie tegen antibiotica van dieren naar de mens. Ook gaat de minister in op de voortgang in het terugbrengen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij.

  Bekijk document gepubliceerd op