Zoekresultaten  1-10 van de 9.044 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
Thema: Waterverwijder
 • 29683, nr. 285 - Dierziektebeleid

  Dierziektebeleid; Brief regering; Rapport Verkenning en strategisch advies HCU

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport pilotproject Evacuatie dieren

  Dit eindrapport beschrijft het resultaat van het pilotproject Evacuatie dieren in de gemeente Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het rapport beschrijft de getrokken conclusies en komt met enkele aanbevelingen voor een mogelijk vervolgproject. Het doel van dit project was om, door middel van een demonstratiemodel van de VEB Viewer, een concrete inschatting te kunnen geven van het handelingsperspectief voor zowel veehouder als overheid om bij overstromingen op de juiste wijze te handelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken blauwtong februari 2024

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken ten aanzien van blauwtong in Nederland.

 • Non-paper Deterioration WFD

  Non-paper van Nederland, Duitsland, Denemarken, Finland en Luxemburg voor de Europese onderhandelingen rond het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire Stoffen. De non-paper vraagt om verduidelijking van het begrip 'achteruitgang' in de KRW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer 2 non-papers die Nederland heeft ingediend voor de Europese onderhandelingen rond het Commissievoorstel voor de herziening van de Kaderrichtlijn Water, de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire Stoffen. Het gaat om de Non-paper 'deterioration' en de Non-paper 'reporting progress'. Hij geeft bij beide een toelichting.

 • Non-paper Reporting progress' WFD

  Non-paper van Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Finland en Luxemburg voor de Europese onderhandelingen rond het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire Stoffen. De non-paper vraagt om voor de rapportage over de voortgang van het doelbereik van de Kaderrichtlijn Water (KRW) een 2e indicator toe te voegen naast 'one out, all out'. Dit om inzicht te geven in de daadwerkelijke voortgang van het doelbereik van de KRW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 664 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Brief regering; Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 30669, nr. 27 - Dierziekte blauwtong

  Dierziekte blauwtong; Brief regering; Blauwtong: stand van zaken februari 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over enkele berichten rondom PFAS

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Dijkstra (Medische Zorg) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Oproep toxicologen: onderzoek alle eieren hobbykippen op PFAS' en het bericht 'Flinke boete dreigt voor Chemours als het chemische stof opnieuw loost'. Het Tweede Kamerlid Gabriëls (GroenLinks-PvdA) had de vragen gesteld.