Zoekresultaten  1-10 van de 12.015 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
 • Sectorplan Aanpak van de pluimveesector voor reductie van de emissie van fijnstof PM10

  Plan van aanpak van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) Nederland. Het plan richt zich op de aanpak van fijnstofuitstoot door de pluimveehouderij. Het richt zich zowel op landelijke regelgeving als op een specifieke gebiedsgerichte aanpak voor 'hotspots' waar de uitstoot het grootst is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over giftige ammoniakdampen in varkensstallen

  Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over giftige ammoniakdampen in varkensstallen. Het Tweede Kamerlid Vestering (PvdD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het sectorplan 'Aanpak van de pluimveesector voor reductie van de emissie van fijnstof (PM10)' van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) Nederland. Zij stuurt het plan mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bestaan correlatie vaccinatiecampagnes en oversterfte

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over of er een correlatie bestaat tussen vaccinatiecampagnes en oversterfte. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht tussentijdse evaluatie vaccinatiegraad

  Grafiek van gevaccineerden naar geboortejaar en -maand. Het gaat om kinderen die volgens de registratie van het RIVM een DKTP- of BMR-vaccinatie hebben gehad. Dit is exlusief vaccinaties van personen waarvan ouders geen toestemming hebben gegeven voor de uitwisseling van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen Jeugdgezondheidszorg en RIVM (anonieme vaccinaties).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Vol vertrouwen in vaccinaties

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over voortgang van de aanpak 'Vol vertrouwen in vaccinaties'. De staatssecretaris gaat ook in op de ontwikkeling van de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over bestaan correlatie vaccinatiecampagnes en oversterfte

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over definitieve uitslag BSE-positief rund

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de definitieve testuitslag van een rund met Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE). Het betreft een atypische variant van BSE.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief BSE-positief getest rund

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op