Zoekresultaten  1-10 van de 6.919 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
Thema: Energieverwijder
 • Nieuw vandaag

  Update gasleveringszekerheid 30 - 27 januari 2023

  Het kabinet houdt de situatie op de gasmarkt nauwlettend in de gaten. U leest hier actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. Dit is de update van 27 januari 2023. Gedetailleerde gegevens over de Leveringszekerheid Gas zijn te vinden op de site van Gasunie Transport Services.

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over dieraantallen van een bedrijfslocatie in Garrelsweer

  Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen van een bedrijfslocatie in Garrelsweer. Het verzoek is op 3 november 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 26 januari 2023 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De inzet van dieselaggregaten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29684, nr. 239 - Waddenzeebeleid

  Waddenzeebeleid; Motie; Motie van de leden Vestering en Wassenberg over bodemberoerende garnalenvisserij niet langer toestaan in beschermde natuurgebieden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29684, nr. 240 - Waddenzeebeleid

  Waddenzeebeleid; Motie; Motie van het lid De Hoop over oplossingen voor de nachtelijke watertaxidiensten naar de Waddeneilanden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29684, nr. 236 - Waddenzeebeleid

  Waddenzeebeleid; Motie; Motie van het lid Tjeerd de Groot over in iedere natuurvergunning voor het Waddengebied opnemen hoe het voorzorgsbeginsel is toegepast

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29684, nr. 241 - Waddenzeebeleid

  Waddenzeebeleid; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Wassenberg c.s. over rechten toekennen aan het Waddengebied (t.v.v. 29684-227)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29684, nr. 237 - Waddenzeebeleid

  Waddenzeebeleid; Motie; Motie van het lid Tjeerd de Groot over een onafhankelijk onderzoek naar rechtspersoonlijkheid voor de Waddenzee

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29684, nr. 238 - Waddenzeebeleid

  Waddenzeebeleid; Motie; Motie van de leden Vestering en Van Esch over de indirecte lozingen van FrieslandCampina op de Waddenzee verbieden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over latere informering voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) meldt dat het niet lukt om de Tweede Kamer in januari 2023 te informeren over de voortgang bij de integrale aanpak voor het landelijk gebied en de opvolging van de zogenoemde 'Porthos-uitspraak' door de Raad van State (RvS).

  Bekijk document gepubliceerd op