Zoekresultaten  1-10 van de 13.481 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Strafrechtverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  Overzicht met vragen en antwoorden over de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023

  Bestand met vragen en antwoorden over de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over mogelijk opruiend gedrag Statenlid GroenLinks Groningen

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over mogelijk opruiend gedrag van een Statenlid van GroenLinks in Groningen. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over artikel Nieuwe app Forum lek: privégegevens alle 92.000 (oud-)leden op straat

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Nieuwe app Forum lek: privégegevens alle 92.000 (oud-)leden op straat'. Het Tweede Kamerlid Dekker-Abdulaziz (D66) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief publicatie Woo-besluit totstandkoming handreiking en instructie bewaren chatberichten

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van een Woo-besluit over de totstandkoming van de Handreiking instructie bewaren chatberichten. Woo staat voor Wet open overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelevaluatie vier maatregelen weigeraanpak

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport evalueert 4 maatregelen uit de weigeraanpak voor verdachten die medewerking aan gedragskundig onderzoek weigeren. In het bijzonder bij het klinisch gedragskundig onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het aansturen van een criminele organisatie vanuit detentie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de problemen in de klinieken en het terbeschikking tbs stelsel

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen over problemen in de tbs-klinieken op het moment en het tbs-stelsel als geheel. Tbs staat voor Terbeschikkingstelling. Het Tweede kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Binnen beeld buiten beeld

  Rapport van de Universiteit Leiden in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport bevat een evaluatie van zorgconferenties bij langverblijvers (langer dan 15 jaar) in de tbs-zorg. Tbs staat voor Terbeschikkingstelling. Zorgconferenties zijn multidisciplinaire bijeenkomsten waarbij professionals van verschillende zorgaanbieders met elkaar overleggen over een volgende stap in de behandeling van een tbs-gestelde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief forensische zorg

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de belangrijkste ontwikkelingen in de forensische zorg. Daarbij gaat hij in op de capaciteitsdruk in de sector forensische zorg en de maatregelen op de korte, lange en middellange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31015, nr. 270 - Kindermishandeling

  Kindermishandeling; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Helder c.s. over necrofilie als misdrijf opnemen in het Wetboek van Strafrecht (t.v.v. 31015-266)

  Bekijk document gepubliceerd op