Zoekresultaten  1-10 van de 451 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over de Wob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het Grootste Coronaspreekuur’

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de Wob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het Grootste Coronaspreekuur’. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over reactie vergelijkingsonderzoek FWG naar arbeidsvoorwaarden aios

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een samenvatting van de conclusies uit het rapport van FWG en het daaruit voortkomende verzoek van de SBOH en reageert hier inhoudelijk op.

 • 25295, nr. CC - Infectieziektenbestrijding

  Infectieziektenbestrijding; Brief brief van de minister van VWS, de minister van J&V en de minister voor LZS met derde deelrapport Aanpak Coronacrisis Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 25295, nr. 2148 - Infectieziektenbestrijding

  Infectieziektenbestrijding; Brief regering; Derde deelrapport van Onderzoeksraad voor Veiligheid over de corona-aanpak

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 25424, nr. 674 - Geestelijke gezondheidszorg

  Geestelijke gezondheidszorg; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang tijdelijke prestatie cliëntgebonden coördinatieactiviteiten levensloopfunctie (ggz en fz) (Kamerstuk 25424-673)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief advies RIVM over Wet publieke gezondheid (Wpg)

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het advies van het RIVM in reactie op de vraag welke maatregelen vanuit epidemiologisch perspectief wenselijk kunnen zijn voor de bestrijding van een A1-infectieziekte. De Eerste Kamer heeft een afschrift van de brief gekregen

 • 25295, nr. 2145 - Infectieziektenbestrijding

  Infectieziektenbestrijding; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het afbakeningsdocument van het ministerie van Financiën met overzicht van de beschikbare informatie over de hotspot COVID-19 (Kamerstuk 25295-2108)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 30371, nr. C - Evaluatie Wet afbreking zwangerschap

  Evaluatie Wet afbreking zwangerschap; Brief van de minister van VWS met aanbieding jaarraportage Wafz 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 30371, nr. 53 - Evaluatie Wet afbreking zwangerschap

  Evaluatie Wet afbreking zwangerschap; Brief regering; Jaarrapportage 2022 Wet afbreking zwangerschap van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 25295, nr. 2146 - Infectieziektenbestrijding

  Infectieziektenbestrijding; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake een Woo-verzoek over groepsimmuniteit in kabinetskringen tijdens de COVID-19 pandemie en de correspondentie met het Nationaal Archief over de hotspot COVID-19

  Bekijk document gepubliceerd op