Zoekresultaten  1-10 van de 4.800 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
 • Antwoorden vragen avondklok

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van antoworden op eerdere vragen van de Eerste Kamer van 8 juni 2023 over de avondklok. De Eerste Kamerfractie van de Partij Voor de Vrijheid (PVV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Gezondheidsraadadvies ‘vaccinatie van kinderen tegen pneumokokken’ en vaccinatiegraad in Amsterdam

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) reageert op het Gezondheidsraadadvies ‘vaccinatie van kinderen tegen pneumokokken’. Ook reageert hij op verzoek van de commissie VWS op de vaccinatiegraad in Amsterdam.

 • Aanbiedingsbrief rapportage tijdkritische aandoeningen

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van Zorginstituut Nederland over tijdkritische aandoeningen.

 • Kamerbrief bestendigen PrEP-zorg

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over zijn besluit over PrEP-zorg na afloop van de huidige tijdelijke PrEP-regeling per augustus 2024. PrEP is een middel dat een hiv-besmetting kan voorkomen.

 • Antwoorden Kamervragen over de toegankelijkheid van het funderend onderwijs voor kinderen met long COVID

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen over de toegankelijkheid van het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) voor kinderen met long COVID. Het Tweede Kamerlid Drost (ChristenUnie) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 25295;29683, nr. 2123 - Infectieziektenbestrijding

  Infectieziektenbestrijding; Brief regering; Kamerrapportage Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 25295, nr. 2124 - Infectieziektenbestrijding

  Infectieziektenbestrijding; Brief regering; Tijdlijnen coronacrisis

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 25295, nr. 2122 - Infectieziektenbestrijding

  Infectieziektenbestrijding; Brief regering; Uitvoering COVID-19-vaccinatieronde voor specifieke doelgroepen in het najaar van 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 33578, nr. 104 - Eerstelijnszorg

  Eerstelijnszorg; Motie; Motie van het lid Dijk over zolang het onderzoek naar private equity in de zorg loopt geen overnames van huisartsenpraktijken door private-equitypartijen meer toestaan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 33578, nr. 106 - Eerstelijnszorg

  Eerstelijnszorg; Motie; Motie van het lid Agema over de poortwachtersfunctie van de huisartsen niet uitbreiden met andere zorgaanbieders, maar middelen vrijmaken voor meer tijd voor de patiënt

  Bekijk document gepubliceerd op