Zoekresultaten  1-10 van de 1.796 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • Beslisnota Kamerbrief impact uitstel Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over impact uitstel Omgevingswet

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de impact van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet op de domeinen water, milieu en (duurzame) mobiliteit. Zij doen dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over hyperscale datacentra

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) ) geeft antwoord op vragen over hyperscale datacentra. De leden van de Eerste Kamerfracties van de PvdD en 50PLUS hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief Voertuigtoelating en Digitalisering

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen op het terrein van digitalisering en voertuigtoelating. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief Verzamelbrief Voertuigtoelating en Digitalisering

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatschappelijke meerwaarde van een uniforme datastandaard voor MaaS

  Het rapport bevat een maatschappelijke kosten-baten analyse en business cases voor een datastandaard (TOMP API) voor het programma Mobility as a Service (MaaS). Het programma biedt mobiliteitsdiensten op aanvraag met reismogelijkheden op maat via een digitaal platform (bijvoorbeeld een app).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Programma MaaS

  Het rapport evalueert het programma Mobility as a Service (MaaS). Het programma biedt mobiliteitsdiensten op aanvraag met reismogelijkheden op maat via een digitaal platform (bijvoorbeeld een app).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kernpuntenverslag wetenschappelijke reviewcommissie kamerbrief Water-Bodem- Sturend

  Het rapport bevat een wetenschappelijke review van de kernpunten van het voornemen van het kabinet om water en bodem sturend te maken bij toekomstige besluitvorming over ruimtruimtelijke ordening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's Kamerbrief water bodem sturend

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de rol van water en bodem bij toekomstige besluitvorming over ruimtelijke ordening. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op