Zoekresultaten  1-10 van de 608 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • Beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland

  Beleidsagenda om te bevorderen dat er huizen worden gebouwd, dat mensen lagere huurlasten krijgen, een eigen woning beter kunnen financieren en dat hun leefomgeving is beschermd. Samen bouwen aan betaalbaar wonen in een leefbare wijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring mer 2021 Eindrapport

  Het rapport onderzoekt milieueffectrapportages (m.e.r) uit 2019, 2020 en 2021 en mer-beoordelingen uit 2021. Het richt zich op de inhoud van de adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en de behandeling ervan door het bevoegd gezag. Ook kijkt het naar het toezicht op de naleving van de mer-regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring mer 2021 Eindrapport

  Het rapport onderzoekt milieueffectrapportages (m.e.r) uit 2019, 2020 en 2021 en mer-beoordelingen uit 2021. Het richt zich op de inhoud van de adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en de behandeling ervan door het bevoegd gezag. Ook kijkt het naar het toezicht op de naleving van de mer-regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief met reactie op rapport Terugdringen onnodige vertraging woningbouw door bezwaar- en beroepsprocedures

  Afschrift van de brief van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM). De minister reageert op het rapport ‘Terugdringen onnodige vertraging woningbouw door bezwaar- en beroepsprocedures'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendrapport Logistieke Voertuigen 2022 - Deel 1 Lichte Bedrijfsvoertuigen

  Rapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en RevNext. Het rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen in het aanbod, de in-/uitstroom en het wagenpark van lichte bedrijfsvoertuigen tot en met juni 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Biomassa in Mobiliteit

  Het rapport gaat over onderzoek naar de functie van biomassa in duurzame mobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Energieketens voor CO 2-neutrale mobiliteit

  Rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het rapport richt zich op fysische, technische en kostenkenmerken van de energieketens voor elektriciteit, waterstof, synfuel en biobrandstof. Het gaat om de toepassing van deze energieketens voor CO2 -emissiereductie in het mobiliteitssysteem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport evaluatie flankerende maatregelen EV Eindrapport november 2022

  Het rapport evalueert de uitvoering van maatregelen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord 2019 te behalen voor de ingroei van elektrische (personen)voertuigen (EV’s) in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EVI Zero-Emission Government Fleet Declaration

  Het Engelstalige document bevat een verklaring van enkele landen, waaronder Nederland, over het bevorderen van milieuvriendelijke voertuigen en het verminderen van CO2-uitstoot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoringsverslag AFID-richtlijn

  Het verslag brengt de voortgang van de afzet van milieuvriendelijke energiedragers voor voertuigen en vaartuigen in Nederland in kaart. Het gaat daarbij om voertuigen en vaartuigen op elektriciteit, waterstof, LNG, CNG en H2. Aanleiding is het Nederlandse beleidskader voor de uitrol van de Europese richtlijn Alternative Fuel Infrastructure Directive (AFID).

  Bekijk document gepubliceerd op