Zoekresultaten  1-10 van de 36 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • Ontwerpbesluit met en Nota van toelichting over regels voor vestiging hyperscale datacentra

  Ontwerpbesluit waarmee het mogelijk wordt regels te stellen voor de vestiging van hyperscale (zeer grote) datacenters in Nederland. Het ontwerpbesluit wijzigt het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Bij het ontwerpbesluit is de Nota van toelichting gevoegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters

  In het regeerakkoord staat dat het kabinet regie gaat nemen over de vestiging van hyperscale datacenters. Door dit voorbereidingsbesluit kunnen bouwaanvragen voor hyperscale datacenters die na de inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit worden ingediend, niet worden ingewilligd. De duur van dit besluit is 9 maanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift besluit verleningsaanvraag gebiedsaanwijzing gemeente Zaanstad

  Afschrift van het besluit van de (verlengings)aanvraag van de gemeente Zaanstad om de maatregelen op grond van artikel 5 (eerste, tweede en derde lid, respectievelijk in samenhang met artikel 8, 9 en 10) van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) toe te kunnen passen in de wijk Poelenburg en de buurt Peldersveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Dordrecht

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) besluit op de aanvraag van de gemeente Dordrecht om de maatregelen op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) toe te kunnen passen in de gebieden Lijnbaan, Vogelbuurt, het wooncomplex Eisingahof en de Witte de Withstraat/M.H. Trompweg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van besluit verlengingsaanvraag Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek gemeente Schiedam

  Afschrift van het besluit voor verlenging van een gebiedsaanwijzing op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) gemeente Schiedam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor subsidie Projectstimuleringsregeling Interreg VI

  Het doel van de regeling is het stimuleren van voorstellen voor projecten die bijdragen aan de doelen van de Klimaatadaptatie, Slimme en groene mobiliteit en Circulaire Economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-subsidieregeling Geonovum 2022-2027

  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende regels voor de verstrekking van een subsidie aan de Stichting Geonovum (Subsidieregeling Geonovum 2022-2027).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit verlengingsaanvraag gemeente 's-Hertogenbosch Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  Besluit tot verlenging van de gebiedsaanwijzingen op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in de gemeente 's-Hertogenbosch.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit verlenging gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Tilburg

  Minister Ollongren (BZK) besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente Tilburg voor het aanwijzen van het gebied Stoeterijstraat en omgeving op basis van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief over besluit gebiedsaanwijzing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) gemeente Tilburg

  Brief van minister Ollongren over het besluit dat zij heeft genomen op de aanvraag van de gemeente Tilburg om de maatregelen op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) toe te kunnen passen in de daartoe aangewezen gebieden. Afschrift brief over besluit gebiedsaanwijzing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) gemeente Tilburg (PDF | 24 pagina's | 880 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op