Zoekresultaten  1-10 van de 69 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Provinciaal startpakket fysieke leefomgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de provincies het provinciaal startpakket fysieke leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Toetsingscommissie Woningbouwimpuls over de uitkomsten van de vierde tranche Wbi

  Aanbiedingsbrief met het eindadvies vierde tranche Woningbouwimpuls. De brief is van de Toetsingscommissie Woningbouwimpuls en is gericht aan minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op feitelijke vragen van de Tweede Kamer over de Begroting Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan gemeenten over onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen

  Brief namens minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan alle gemeenten over implementatie van het Didam-arrest in het beleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurlijke afspraak Lelylijn

  Bestuurlijke afspraak tot het starten van het MIRT-onderzoek Lelylijn (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst versnellingsafspraken landsdelen Noord, Oost, Zuid, Zuidwest en Noordwest

  Afspraken per landsdeel over de eerste ronde versnellingsafspraken voor woningbouw en mobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brieven provincies over Provinciaal bod voor de woningbouw

  Afschrift van de brieven aan de 12 provincies over het provinciaal bod voor de woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan gemeente Zeewolde over toetsing datacenter

  Afschrift van een brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde over de toetsing aan voorwaarden, op basis waarvan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gronden kan verkopen voor de bouw van een datacenter voor het bedrijf Meta. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief BIT-advies project Tijdelijke Tolheffing

  Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) geeft advies over het project Tijdelijke Tolheffing voor 2 verbindingen.

  Bekijk document gepubliceerd op