Zoekresultaten  1-8 van de 8 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Factsheet Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  Deze factsheet beschrijft beknopt de mogelijkheden die de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) biedt om de leefbaarheid in stedelijke gebieden met een opeenstapeling van problemen te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ruimtelijke ontwikkelingen in Duitsland: wat kan ik doen?

  Voor ruimtelijke ontwikkelingen worden doorgaans meerdere besluiten genomen. De Nederlands Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening (NDCRO) heeft voor inwoners van de Nederlandse grensstreek in de Nederlandse taal samengevat welke inspraakmogelijkheden er zijn en wie er in rechte tegen welke ruimtelijke besluiten in Duitsland op kan komen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: wat kan ik doen?

  Voor ruimtelijke ontwikkelingen worden doorgaans meerdere besluiten genomen. De Nederlands Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening (NDCRO) heeft samengevat welke inspraakmogelijkheden er zijn en wie er in rechte tegen welke ruimtelijke besluiten in Nederland op kan komen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Aanpak van overtredingen bij gebouwen, open erven en terreinen

  In deze factsheet leest u hoe gemeenten de regels voor de staat van gebouwen, open erven en terreinen kunnen handhaven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Visualiseren van MKBA-resultaten

  Deze handreiking geeft tips hoe alle informatie uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse vereenvoudigd en gevisualiseerd kan worden, zodat de essentie snel is te begrijpen en tegelijkertijd voldoende naspeurbaar en transparant is. Zo kan de “black box” die een MKBA soms lijkt toegankelijker worden gemaakt voor bestuurders en burgers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Luwtemaatregelen Hoornse Hop

  Deze brochure geeft een overzicht van mogelijke maatregelen om golfluwe zones te creëren in het Markermeer bij Hoorn (Hoornse Hop). Door minder golfslag zou de ecologie in het gebied kunnen verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een kennismaking met de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

  Handreiking voor beleidsmakers om aan de slag te gaan met de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Ook geeft de brochure inforamtie over de mogelijkheden en de meerwaarde van de analyse.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezonde plannen

  Bekijk document gepubliceerd op