Zoekresultaten  1-10 van de 12 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • Handreiking Verduurzaming MIRT

  Deze handreiking geeft opdrachtgevers en projectmanagers aanknopingspunten en inhoudelijke handvatten om duurzaamheid in de opdracht van hun MIRT-project vorm te geven en winst te boeken op prioritaire thema's.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) - samenvatting

  De geactualiseerde spelregels van het MIRT bestaan uit twee zelfstandig leesbare delen. In deel I staat het beleidsmatige proces van samenwerking om tot besluitvorming te komen beschreven. Deel II beschrijft de besluitvormingsvereisten bij het Rijk om te komen tot een beslissing over een eventuele (gedeeltelijke) financiële rijksbijdrage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quick Scan Verordening stroomlijnen TEN-T

  De Europese Commissie heeft een voorstel over stroomlijning van maatregelen ter bevordering van de totstandbrenging van het trans-Europese vervoersnetwerk gepubliceerd. In de quick scan worden met het oog op het bestaande Nederlandse wettelijke kader en de Nederlandse praktijk van vergunningverlening suggesties geopperd voor verbetering van het voorstel en knelpunten geïdentificeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Gezondheidseffectscreening

  Vragen en antwoorden omtrent de gezondheidseffectscreening die de GGD voor een gemeente kan uitvoeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  Deze factsheet beschrijft beknopt de mogelijkheden die de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) biedt om de leefbaarheid in stedelijke gebieden met een opeenstapeling van problemen te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ruimtelijke ontwikkelingen in Duitsland: wat kan ik doen?

  Voor ruimtelijke ontwikkelingen worden doorgaans meerdere besluiten genomen. De Nederlands Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening (NDCRO) heeft voor inwoners van de Nederlandse grensstreek in de Nederlandse taal samengevat welke inspraakmogelijkheden er zijn en wie er in rechte tegen welke ruimtelijke besluiten in Duitsland op kan komen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: wat kan ik doen?

  Voor ruimtelijke ontwikkelingen worden doorgaans meerdere besluiten genomen. De Nederlands Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening (NDCRO) heeft samengevat welke inspraakmogelijkheden er zijn en wie er in rechte tegen welke ruimtelijke besluiten in Nederland op kan komen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Aanpak van overtredingen bij gebouwen, open erven en terreinen

  In deze factsheet leest u hoe gemeenten de regels voor de staat van gebouwen, open erven en terreinen kunnen handhaven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Visualiseren van MKBA-resultaten

  Deze handreiking geeft tips hoe alle informatie uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse vereenvoudigd en gevisualiseerd kan worden, zodat de essentie snel is te begrijpen en tegelijkertijd voldoende naspeurbaar en transparant is. Zo kan de “black box” die een MKBA soms lijkt toegankelijker worden gemaakt voor bestuurders en burgers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Luwtemaatregelen Hoornse Hop

  Deze brochure geeft een overzicht van mogelijke maatregelen om golfluwe zones te creëren in het Markermeer bij Hoorn (Hoornse Hop). Door minder golfslag zou de ecologie in het gebied kunnen verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op