Zoekresultaten  1-10 van de 40 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Kamerbrief over voortgang landelijke beleidslijn Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang in het opstellen van een landelijke beleidslijn 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang landelijke beleidslijn Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het artikel De grote belangstelling voor de regeling impulsaanpak winkelgebieden

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het artikel 'De grote belangstelling voor de regeling impulsaanpak winkelgebieden'. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat en projecten Rijkscoördinatieregeling

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de voortgang rond het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat. Daarnaast biedt de minister het overzicht aan van alle projecten waarbij hij, samen met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, regie voert op ruimtelijke besluitvorming en vergunningencoördinatie via de Rijkscoördinatieregeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Energieprojecten

  Dit rapport geeft een overzicht van alle projecten waarbij de minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening regie voeren op ruimtelijke besluitvorming en vergunningencoördinatie via de Rijkscoördinatieregeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek decentrale beleidskaders zon-pv

  Onderzoek naar de rol van zonne-energie (energie opgewekt met behulp van zonnepanelen; zon-pv) in relatie tot het ruimtelijk beleid. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over locatiekeuze voor kerncentrales in Nederland

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de locatiekeuze voor kerncentrales in Nederland. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over tracékeuze Zuidwest 380 kV Oost langs de A17

  Besluit op een verzoek om informatie over de tracékeuze Zuidwest 380 kilovolt (kV) Oost langs de A17 / Bewonersgroep Vlietwegen Noordstraat (Roosendaal). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapportage bouwstenen versnellingsprogramma zon-op-dak

  Rapport met bouwstenen voor zogenoemde zon-op-dak-projecten op utiliteitsgebouwen (gebouwen die geen woonfunctie hebben). Dit gaat om mogelijkheden voor zonne-energieprojecten op grote gebouwen, zoals parkeergarages of kantoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over datacenters

  Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK -  Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de extra elektriciteitsvraag van datacenters, datacenters die in de pijplijn zitten en de wenselijkheid van datacenters  en de landschappelijke impact. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op