Zoekresultaten  1-10 van de 23 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over 3e incidentele suppletoire begroting 2022 LNV

  Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geven antwoord op vragen over de 3e incidentele suppletoire begroting 2022 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 2e en 3e incidentele suppletoire begroting 2022 LNV

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Grondbank en Afwaarderen; adviesrapport

  Deze studie verkent op welke manier de afwaardering van landbouwgronden via de nationale grondbank of als zelfstandig instrument kan worden ingezet bij de realisatie van landelijke doelen op het gebied van water, bodem, klimaat en biodiversiteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over ruimte voor ruimte regeling Buitengebied Noord te Breda - Openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over ruimte voor ruimte regeling over bestemmingsplan 'Buitengebied Noord, herziening Brielsdreef' te Breda. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over ruimte voor ruimte regeling Buitengebied Noord te Breda - Besluit en lijst van documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over ruimte voor ruimte regeling over bestemmingsplan 'Buitengebied Noord, herziening Brielsdreef' te Breda. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over ruimte voor ruimte regeling Buitengebied Noord te Breda

  Besluit op een verzoek om informatie over ruimte voor ruimte regeling over bestemmingsplan 'Buitengebied Noord, herziening Brielsdreef' te Breda. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

 • Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland - Een praktische werkwijze

  Dit rapport beschrijft een werkwijze die gemeenten en andere partijen helpt bij het in beeld brengen hoe natuur kan worden ingezet bij klimaatadaptatie rondom de stad. Klimaatadaptatie in het stedelijk gebied is een ingewikkelde opgave door verstening en verdichting. Bij het zoeken naar oplossingen wordt het gebied rondom de stad, het peri-urbane gebied, vaak vergeten, terwijl er zoveel kansen liggen. Dit peri-urbane gebied staat centraal in het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Contourenschets Regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied

  Deze notitie schetst een eerste beeld van de Regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied in termen van opdracht, profiel, positionering, takenpakket, organisatievorm, governance en bemensing en bekostiging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Groen in de stad en knelpuntenanalyse natuurinclusief bouwen

  Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Op weg naar Basiskwaliteit Natuur' en de Analyse knelpunten natuurinclusief bouwen, met een reactie hierop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Op weg naar Basiskwaliteit Natuur

  Knelpuntenonderzoek natuurinclusief bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op