Zoekresultaten  1-10 van de 3.192 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Thema: Luchtverwijder
 • Aanbiedingsbrief werkprogramma 2023-2024 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Minister Harbers (IenW) biedt de Tweede Kamer het werkprogramma voor 2023-2024 aan van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Veluws vakantiepark wil woonwijk worden, maar dat mag niet: ‘Onbegrijpelijk''

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Veluws vakantiepark wil woonwijk worden, maar dat mag niet: ‘Onbegrijpelijk’’. Het Tweede Kamerlid De Groot (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 30175, nr. 431 - Luchtkwaliteit

  Luchtkwaliteit; Motie; Motie van de leden Van Esch en Vestering over bij de stikstofaanpak ook een verbeterde luchtkwaliteit garanderen en geen belastinggeld steken in het verplaatsen van veehouderijen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 30175, nr. 432 - Luchtkwaliteit

  Luchtkwaliteit; Motie; Motie van het lid Beckerman over afzien van het hoger beroep in de zaak over wettelijke bescherming tegen geurhinder

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 30175, nr. 435 - Luchtkwaliteit

  Luchtkwaliteit; Motie; Motie van het lid Van der Plas over emissies van biologische oorsprong door mens en dier niet onder hetzelfde beleid laten vallen als industriële emissies

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 30175, nr. 436 - Luchtkwaliteit

  Luchtkwaliteit; Motie; Motie van het lid Van der Plas over een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 30175, nr. 430 - Luchtkwaliteit

  Luchtkwaliteit; Motie; Motie van het lid Van Esch over een tijdpad voor het uitfaseren van houtstook in woningen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 30175, nr. 433 - Luchtkwaliteit

  Luchtkwaliteit; Motie; Motie van het lid Bouchallikh c.s. over de WHO-normen voor luchtkwaliteit vastleggen in de herziening van de Luchtkwaliteitsrichtlijn

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 30175, nr. 434 - Luchtkwaliteit

  Luchtkwaliteit; Motie; Motie van het lid Bouchallikh over een ibo opstellen met een groslijst aan maatregelen voor de sectoren luchtvaart, zeevaart, wegverkeer, industrie en veeteelt ter verbetering van de luchtkwaliteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland aan.

  Bekijk document gepubliceerd op