Zoekresultaten  1-10 van de 1.234 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Werkverwijder
 • Kamerbrief met reactie op motie Meenen over belonen meer werk onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid meenen (D66). De motie verzoekt om het belonen van meer uren werk te betrekken in de cao-onderhandelingen voor onderwijspersoneel. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Meenen over belonen meer werk onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over tijdspad invoering verplicht certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het tijdspad van de invoering van het verplicht certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op moties over statushouders en werk

  Minister Van Gennip (SZW) geeft de Tweede Kamer een reactie op de moties over 'een plan van aanpak maken om statushouders van werk te voorzien' en 'het inzichtelijk maken van welke stappen worden ondernomen omtrent het beheersbaar maken en reduceren van arbeidsmigratie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden vragen so over de Kamerbrief Lerarenstrategie

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de Kamerbrief van 21 oktober 2022. De brief ging over de lerarenstrategie. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief vervallen regeling Aziatische horeca

  Minister Van Gennip (SZW) meldt de Tweede Kamer dat de speciale regeling voor het verlenen van tewerkstellingsvergunningen voor de Aziatische horecasector niet terugkomt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over de Kamerbrief Lerarenstrategie

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de Kamerbrief van 21 oktober 2022. De brief ging over de lerarenstrategie. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op moties over statushouders en werk

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij definitieve Kamerbrief vervallen regeling Aziatische horeca

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over de opheffing van het vrijwillig lerarenportfolio

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over het initiatiefvoorstel voor afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal. De Eerste Kamerfractie van de PVV had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op