Zoekresultaten  1-10 van de 733 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Werkverwijder
 • Kamerbrief over uitkomsten validatie-onderzoek wegingsfactoren bezoldigingsklassen voor topfunctionarissen in het onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageren op de uitkomsten van de evaluatie van de ministeriële regeling bij de Wet normering topinkomens (WNT). De Tweede Kamer had het onderzoeksrapport in december 2020 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken openheid over financiering leerstoelen en nevenwerkzaamheden hoogleraren

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de reactie van Universiteiten van Nederland (UNL) op zijn brief van 18 oktober 2022. Deze brief ging over verbetering van de transparantie (openheid) over de financiering van leerstoelen en  over nevenwerkzaamheden van hoogleraren. Hij stuurt een afschrift van de brief van UNL mee met de Kamerbrief. Ook stuurt hij enkele overzichten van de financiering van leerstoelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat er onbevoegde docenten voor de klas staan

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen over het aantal onbevoegde docenten dat de afgelopen jaren voor de klas heeft gestaan. Het Tweede Kamerlid Kwint (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezeggingen en moties EU-arbeidsmigratie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Jaarrapportage arbeidsmigranten 2022 en aanverwante toezeggingen

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022

  De Jaarrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. Het laat zien welke maatregelen door het Rijk, de sociale partners, de gemeenten en de provincies gerealiseerd zijn en welke maatregelen momenteel worden uitgevoerd en de komende jaren van kracht zullen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over berichtgeving pakketjes en Brabantse dorp Riel

  Antwoorden van minister Van Gennip (SZW) op vragen over berichtgeving onder de titel 'Hoe jouw pakketje leidt tot onrust in het Brabantse dorpje Riel'. Dit gaat over arbeidsmigratie. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Van Kent (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over berichtgeving pakketjes en Brabantse dorp Riel

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt haar antwoorden op vragen over berichtgeving onder de titel 'Hoe jouw pakketje leidt tot onrust in het Brabantse dorpje Riel'. Dit gaat over arbeidsmigratie. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Van Kent (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-jaarplanning SZW 2023

  Voorlopige planning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij concept-jaarplanning SZW 2023

  Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer de concept-jaarplanning aan voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op