Zoekresultaten  1-10 van de 38 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Werkverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
 • Concept-ontwerpbesluit wijziging Besluit periodieke registratie Wet BIG

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in verband met de periodieke registratie van physician assistants.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging opleidingsbesluit GZ-psycholoog en psychotherapeut

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gezondheidszorgpsycholoog en Besluit psychotherapeut om nadere eisen te stellen ten behoeve van de kwaliteit van de opleidingen. Ontwerpbesluit wijziging opleidingsbesluit GZ-psycholoog en psychotherapeut (PDF | 15 pagina's | 262 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

  Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de vaststelling van bekwaamheidseisen voor werkzaamheden van instructeurs beroepsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit experimenten prestatiebeloning onderwijs

  Besluit van staatssecretaris van OCW houdende instelling van een commissie voor de wetenschappelijke begeleiding van de experimenten prestatiebeloning in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-Besluit wijziging Besluit periodieke registratie Wet BIG

  Ontwerp om het Besluit periodieke registratie Wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) te wijzigen. De wijziging is nodig vanwege de periodieke registratie van de orthopedagoog-generalist en de klinisch technoloog.  Ontwerp-Besluit wijziging Besluit periodieke registratie Wet BIG (PDF | 2 pagina's | 70 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorhang Derdenbesluit BRP Wijziging Besluit BRP t.b.v. aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang

  Ontwerp Derdenbesluit BRP Wijziging Besluit BRP ten behoeve van aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

  Besluit van 17 juni 2021, houdende wijziging van het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015 in verband met medisch-wetenschappelijk onderzoek gericht op zwangeren en wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in de paragrafen 4 en 5 van de Embryowet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit wijziging Uitvoeringsbesluit Wkkgz (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden)

  Besluit van 3 maart 2021, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met de uitwerking van de in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) opgenomen criteria die bepalen wanneer een professionele standaard of voorgedragen kwaliteitsstandaard mogelijke substantiële financiële gevolgen heeft en aanpassing van de situaties waarin zorgaanbieder in bezit moet zijn van verklaring van goed gedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit Wkkgz

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met de uitwerking van de in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) opgenomen criteria die bepalen wanneer een professionele standaard of voorgedragen kwaliteitsstandaard mogelijke substantiële financiële gevolgen heeft en aanpassing van de situaties waarin een zorgaanbieder in bezit moet zijn van een verklaring van goed gedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

  Ambtelijk concept d.d. 31-08-2020 Besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op