Zoekresultaten  1-10 van de 29 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Werkverwijder
 • Afschrift brief UNL Nevenwerkzaamheden hoogleraren

  Afschrift van de brief van Universiteiten van Nederland (UNL) aan minister Dijkgraaf (OCW). De brief bevat de reactie van UNL op de brief van de minister van 18 oktober 2022. Deze brief ging over verbetering van de transparantie (openheid) over de financiering van leerstoelen en over nevenwerkzaamheden van hoogleraren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies CRM over juridische mogelijkheden instellen voltijdbonus voor personeel in zorg en/of onderwijs

  Advies over de juridische mogelijkheden om een bonus te geven aan personeel in onderwijs en zorg dat in deeltijd werkt en meer uren gaat werken, of de uren uitbreidt. Het doel hiervan is om het huidige en verwachte personeelstekort in de sectoren onderwijs, welzijn en zorg te verminderen. Het advies is gegeven door het College voor de Rechten van de Mens (CRM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan schoolbesturen over de arbeidsmarkttoelage

  Afschrift van de brief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) aan schoolbesturen over de bijzondere en aanvullende bekostiging voor arbeidsmarkttoelagen voor onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief College voor Toetsen en Examens herkansingen staatsexamen

  Het College voor Toetsen en Examens meldt dat het niet mogelijk is om ook leerlingen die staatsexamen doen alleen voor een certificaat, een kans te bieden op een herkansing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Appreciatie klankbordgroep Onderzoek Toereikendheid en Doelmatigheid van de bekostiging van het funderend onderwijs

  De klankbordgroep reageert op het onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging van het funderend onderwijs (basisonderwijd en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Verkenning naar inrichting traject pabo LOI Hogeschool in samenwerking met 'Dit Is Wijs'

  De inspectie van het Onderwijs reageert op de verkenning van het pabotraject 'Dit is Wijs' van LOI Hogeschool.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief van Stichting van het Onderwijs over intersectoraal functiewaarderingstraject

  Brief van de Stichting van het Onderwijs aan de ministers Van Engelshoven (OCW) en Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media). De Stichting reageert op een motie van de Kamerleden Rog (CDA) en Van Meenen (D66) over een intersectoraal functiewaarderingstraject in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief over intersectoraal functiewaarderingstraject

  Brief van de ministers Van Engelshoven en Slob aan de Stichting van het Onderwijs. De bewindspersonen sturen de brief naar aanleiding van een Tweede-Kamermotie over een intersectoraal functiewaarderingstraject in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van brieven aan de Tweede Kamer en reacties burgerbrief

  Afschriften van enkele burgerbrieven en de reactie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) overr het valideringsproces van bachelor kunstvakdocenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief over geldelijke compensatie schoolleiders

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op een brief van OBO West Brabant en OBS de Singel over geldelijke compensatie van schoolleiders.

  Bekijk document gepubliceerd op