Zoekresultaten  11-20 van de 1.286 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Werkverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over berichtgeving pakketjes en Brabantse dorp Riel

  Antwoorden van minister Van Gennip (SZW) op vragen over berichtgeving onder de titel 'Hoe jouw pakketje leidt tot onrust in het Brabantse dorpje Riel'. Dit gaat over arbeidsmigratie. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Van Kent (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over berichtgeving pakketjes en Brabantse dorp Riel

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt haar antwoorden op vragen over berichtgeving onder de titel 'Hoe jouw pakketje leidt tot onrust in het Brabantse dorpje Riel'. Dit gaat over arbeidsmigratie. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Van Kent (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief UNL Nevenwerkzaamheden hoogleraren

  Afschrift van de brief van Universiteiten van Nederland (UNL) aan minister Dijkgraaf (OCW). De brief bevat de reactie van UNL op de brief van de minister van 18 oktober 2022. Deze brief ging over verbetering van de transparantie (openheid) over de financiering van leerstoelen en over nevenwerkzaamheden van hoogleraren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht van publiek bekostigde - niet zijnde OCW-middelen - leerstoelen

  Het document geeft een overzicht van leerstoelen bij Nederlandse universiteiten die financiering ontvangen van overheidsinstanties buiten het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht van leerstoelen fiscaliteit met externe financiering

  Het document geeft een overzicht van leerstoelen bij Nederlandse universiteiten die financiering ontvangen van externe partijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-jaarplanning SZW 2023

  Voorlopige planning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over berichtgeving pakketjes en Brabantse dorp Riel

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij concept-jaarplanning SZW 2023

  Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer de concept-jaarplanning aan voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten Banenafspraak publieke sectoren

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op de werkagenda’s Banenafspraak van de publieke sectoren. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Aanbiedingsbrief concept-jaarplanning SZW 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op