Zoekresultaten  1-10 van de 6.102 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Werkverwijder
Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
 • Publieksmonitor pensioenen

  De publieksmonitor pensioenen heeft als doel om doorlopend het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in het pensioenstelsel inzichtelijk te maken. Hierbij ligt primair de nadruk op het meten van vertrouwen in het stelsel en de partijen daarachter, en secundair op het meten van basiskennis over en gedrag ten aan zien van pensioenen.

 • Publieksmonitor pensioenen kwartaal 4 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op nadere vragen over de opheffing van het vrijwillig lerarenportfolio

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op nadere vragen over het initiatiefvoorstel 'Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal' en het daarmee opheffen van het vrijwillig lerarenportfolio. De Eerste Kamerfractie van de PVV had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Planning Wet toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de planning van de uitwerking van de moties en toezeggingen behorende bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp). Ook informeert de minister over de beoogde planning van de lagere regelgeving behorende bij dit wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief diverse pensioenonderwerpen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over verschillende onderwerpen rond pensioenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden over onderzoeken over regelingen voor vervroegd uittreden

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over het onderzoek naar cao-afspraken over regelingen voor vervroegd uittreden. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen. De vragen komen uit een verslag van schriftelijk overleg en zijn van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over rapporten over regelingen voor vervroegd uittreden

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) beantwoordt vragen over het onderzoek naar cao-afspraken over regelingen voor vervroegd uittreden. De vragen komen uit een verslag van schriftelijk overleg en zijn van de Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over ontwerpbesluiten netto pensioen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) beantwoordt vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen en het ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen. De vragen komen uit een verslag van schriftelijk overleg en zijn van de Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen over ontwerpbesluiten netto pensioen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen en het ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Planning Wet toekomst pensioenen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op