Zoekresultaten  1-10 van de 2.310 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Werkverwijder
Thema: Sociale zekerheidverwijder
 • Kamerbrief over implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over kabinetsreactie op moties vermogensnorm bij kwijtschelding lokale belastingen

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de kabinetsreactie op de motie-Peters-Bruins en de moties-Krol over de vermogensnorm bij de kwijtschelding van lokale belastingen. De Tweede Kamerfracties van D66, CDA, SP en ChristenUnie hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken vervroegde herberekening beslagvrije voet

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over een herberekening van de beslagvrije voet. Het betreft ook de uitvoering van de motie van de Kamerleden Kat (D66) en Van Kent (SP). De beslagvrije voet moet mensen met schulden in staat stellen om in de (basale) kosten van het levensonderhoud te voorzien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring vervroegde herberekening beslagvrije voet

  Verklaring van het kabinet in samenwerking met alle beslagleggende partijen en betrokken professionals over de herberekening van de beslagvrije voet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stappenplan verhoging minimumloon en beslagvrije voet

  Als er beslag is gelegd op inkomen moet er een minimumbedrag overblijven om van te leven. Dit heet de beslagvrije voet. Als het inkomen omhoog is gegaan kan de beslagvrije voet misschien ook  omhoog.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie breed moratorium

  Onderzoek naar de mate van doeltreffendheid van het breed moratorium en naar de belangrijke bouwstenen voor de toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Energiearmoede in Nederland 2022

  Rapport van onderzoeksintituut TNO over energiearmoede op nationaal en lokaal niveau.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Energiearmoede in Nederland 2019 en 2020

  Publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over energiearmoede in Nederland in de jaren 2019 en 2020. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabellenset Monitor Energiearmoede in Nederland

  Tabellenset bij de publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over energiearmoede in Nederland in de jaren 2019 en 2020. 

 • Kamerbrief bij aanbieding Monitor Energiearmoede in Nederland

  De ministers Jetten (Klimaat en Energie) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de Monitor Energiearmoede in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op