Zoekresultaten  1-10 van de 499 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over veiligheid oude portiekflats

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Missende rookmelders en enige vluchtroutes vol spullen: veiligheid ver te zoeken in oude portiekflats'. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vervolg Kamervragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op de nadere vragen van de Eerste Kamer van 14 december 2022 over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw

  Minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer een brief over het 'Plan van aanpak versnellen processen en procedures van de woningbouw'. De minister biedt de Tweede Kamer bij deze brief het Plan van aanpak aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervraag over Mobilisation for the Environment

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op een vraag over Mobilisation for the Environment. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft deze vraag gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over afkeuring bouwvrijstelling en gevolgen voor herbeoordeling milieuvergunningen bouwprojecten

  Minister De Jonge (VRO) geeft antwoord op vragen over afkeuring bouwvrijstelling en de gevolgen voor de herbeoordeling van milieuvergunningen voor bouwprojecten. Het Tweede Kamerlid Koekkoek (Volt) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitkomsten vierde tranche Woningbouwimpuls

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de vierde ronde van de Woningbouwimpuls en geeft een doorkijk naar het vervolg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over besluit specifieke uitkeringen wonen, bouwen en de woonomgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van het Besluit houdende het stellen van regels over het verstrekken van specifieke uitkeringen aan gemeenten of provincies voor activiteiten die passen in het rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) informeert de Tweede Kamer over het rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitvoering diverse toezeggingen bouwregelgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van een aantal toezeggingen op het gebied van bouwregelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over branden in studentencomplexen Amsterdam

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Amsterdamse studentenvakbond eist meer aandacht voor veiligheid na verwoestende brand'. Het Tweede Kamerlid Boulakjar (D66) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op