Zoekresultaten  1-10 van de 50 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
 • Aanbiedingsbrief Toetsingscommissie Woningbouwimpuls over de uitkomsten van de vierde tranche Wbi

  Aanbiedingsbrief met het eindadvies vierde tranche Woningbouwimpuls. De brief is van de Toetsingscommissie Woningbouwimpuls en is gericht aan minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring 'Samen doorbouwen in onzekere tijden'

  Met deze intentieverklaring willen de betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten voor het bevorderen van continuïteit, zodat er zoveel mogelijk doorgebouwd kan worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift antwoordbrief Rockwool brandklasse gevels

  Afschrift van brief aan Rockwool over het eisen van aanscherping brandklasse eisen voor gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan OvV met reactie op aanbevelingen flatbrand Arnhem

  Afschrift van de brief die door minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) werd verzonden aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) met een reactie op de aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport ‘Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over kabinetsreacties gespoten PUR-schuimisolatie

  Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over de kabinetsreactie op het advies 'Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid' en de kabinetsreactie op de brief van Meldpunt PURslachtoffers van 17 februari 2021. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op rapport 'Verborgen gebreken? Lessen uit de instorting van het dak van het AZ-stadion'

  Minister Ollongren (BZK) reageert op de aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet in het rapport 'Verborgen gebreken? Lessen uit de instorting van het dak van het AZ-stadion'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Appreciatie voorzitter Uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving

  Appreciatie van de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving op het onderzoek Appreciatie doorrekening Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift briefaan G4 over verantwoorde invoering Wet kwaliteitsborging bouwen

  Antwoord van minister Ollongren op een brief die door het samenwerkingsverband G4 (de 4 grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) aan de minister is gestuurd over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief over breedplaatvloeren en brandveiligheid

  Brief van minister Ollongren aan de Stichting Expertise¬centrum Regelgeving Bouw (ERB) over de brandveiligheid van versterkingsmaatregelen bij breedplaatvloeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan gemeenten over inventarisatie gevels brandveiligheid

  Brief van minister Knops aan alle gemeenten over de inventarisatie naar de brandveiligheid van gevels. Brief aan gemeenten over inventarisatie gevels brandveiligheid (PDF | 2 pagina's | 29 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op