Zoekresultaten  1-20 van de 80 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
 • Brief Samenwerking in de woondeals

  Brief van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan gedeputeerden en wethouders over de samenwerking in de woondeals. Brief Samenwerking in de woondeals (PDF | 5 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Toetsingscommissie Woningbouwimpuls over de uitkomsten van de vierde tranche Wbi

  Aanbiedingsbrief met het eindadvies vierde tranche Woningbouwimpuls. De brief is van de Toetsingscommissie Woningbouwimpuls en is gericht aan minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). Aanbiedingsbrief Toetsingscommissie Woningbouwimpuls over de uitkomsten van de vierde tranche Wbi (PDF | 3 pagina's | 144 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de gemeenten een brief over de hoofdlijnen van het programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO).  Brief over Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PDF | 9 pagina's | 238 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskeuze uitgelegd van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

  Gemeenten gaan over op duurzame alternatieven voor het gebruik van aardgas, voor koken en verwarmen van gebouwen. Dit is de onderbouwing van het voorstel voor de inzet van het budget voor de opschaling van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW).  Beleidskeuze uitgelegd van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (PDF | 5 pagina's | 185 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring 'Samen doorbouwen in onzekere tijden'

  Met deze intentieverklaring willen de betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten voor het bevorderen van continuïteit, zodat er zoveel mogelijk doorgebouwd kan worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift antwoordbrief Rockwool brandklasse gevels

  Afschrift van brief aan Rockwool over het eisen van aanscherping brandklasse eisen voor gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan OvV met reactie op aanbevelingen flatbrand Arnhem

  Afschrift van de brief die door minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) werd verzonden aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) met een reactie op de aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport ‘Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over kabinetsreacties gespoten PUR-schuimisolatie

  Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over de kabinetsreactie op het advies 'Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid' en de kabinetsreactie op de brief van Meldpunt PURslachtoffers van 17 februari 2021. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op rapport 'Verborgen gebreken? Lessen uit de instorting van het dak van het AZ-stadion'

  Minister Ollongren (BZK) reageert op de aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet in het rapport 'Verborgen gebreken? Lessen uit de instorting van het dak van het AZ-stadion'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Appreciatie voorzitter Uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving

  Appreciatie van de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving op het onderzoek Appreciatie doorrekening Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift briefaan G4 over verantwoorde invoering Wet kwaliteitsborging bouwen

  Antwoord van minister Ollongren op een brief die door het samenwerkingsverband G4 (de 4 grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) aan de minister is gestuurd over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op uitzending energielabel Radar

  SKG-IKOB reageert op een onderwerp uit de uitzending van het televisieprogramma Radar op 29 maart 2021. Het gaat om verschillen bij het bepalen van het energielabel van een woning. SKG-IKOB is de certificerende instelling voor energieadviseurs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving

  Minister Ollongren informeert het College van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving.

 • Afschrift brief aan VNG over toepassing groene heffingskorting en artikel 220f Gemeentewet

  Een afschrift van de brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de toepassing van de groene heffingskorting en de toepassing van artikel 220f Gemeentewet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel (CW3.1) - Warmtefonds

  Bijlage bij de brief over het Warmtefonds, de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS). Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel (CW3.1) - Warmtefonds (PDF | 3 pagina's | 32 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving

  Minister Ollongren informeert het College van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving

  Minister Ollongren informeert het College van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Communicatie overzicht vernieuwing Peperstraat

  Een overzicht van de verschillende communicatiemomenten van de projectontwikkelaar. Communicatie overzicht vernieuwing Peperstraat (PDF | 9 pagina's | 129 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel (CW3.1) - Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS)

  Bijlage bij de brief over het Warmtefonds, de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS). Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel (CW3.1) - Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) (PDF | 3 pagina's | 33 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten onderzoek energielabels Groningen

  SKG-IKOB meldt de Tweede Kamer de resultaten van het onderzoek naar verkeerd afgegeven energielabels in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op