Zoekresultaten  1-50 van de 80 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
 • Brief Samenwerking in de woondeals

  Brief van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan gedeputeerden en wethouders over de samenwerking in de woondeals. Brief Samenwerking in de woondeals (PDF | 5 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Toetsingscommissie Woningbouwimpuls over de uitkomsten van de vierde tranche Wbi

  Aanbiedingsbrief met het eindadvies vierde tranche Woningbouwimpuls. De brief is van de Toetsingscommissie Woningbouwimpuls en is gericht aan minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de gemeenten een brief over de hoofdlijnen van het programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskeuze uitgelegd van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

  Gemeenten gaan over op duurzame alternatieven voor het gebruik van aardgas, voor koken en verwarmen van gebouwen. Dit is de onderbouwing van het voorstel voor de inzet van het budget voor de opschaling van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring 'Samen doorbouwen in onzekere tijden'

  Met deze intentieverklaring willen de betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten voor het bevorderen van continuïteit, zodat er zoveel mogelijk doorgebouwd kan worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift antwoordbrief Rockwool brandklasse gevels

  Afschrift van brief aan Rockwool over het eisen van aanscherping brandklasse eisen voor gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan OvV met reactie op aanbevelingen flatbrand Arnhem

  Afschrift van de brief die door minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) werd verzonden aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) met een reactie op de aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport ‘Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over kabinetsreacties gespoten PUR-schuimisolatie

  Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over de kabinetsreactie op het advies 'Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid' en de kabinetsreactie op de brief van Meldpunt PURslachtoffers van 17 februari 2021. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op rapport 'Verborgen gebreken? Lessen uit de instorting van het dak van het AZ-stadion'

  Minister Ollongren (BZK) reageert op de aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet in het rapport 'Verborgen gebreken? Lessen uit de instorting van het dak van het AZ-stadion'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Appreciatie voorzitter Uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving

  Appreciatie van de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving op het onderzoek Appreciatie doorrekening Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift briefaan G4 over verantwoorde invoering Wet kwaliteitsborging bouwen

  Antwoord van minister Ollongren op een brief die door het samenwerkingsverband G4 (de 4 grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) aan de minister is gestuurd over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op uitzending energielabel Radar

  SKG-IKOB reageert op een onderwerp uit de uitzending van het televisieprogramma Radar op 29 maart 2021. Het gaat om verschillen bij het bepalen van het energielabel van een woning. SKG-IKOB is de certificerende instelling voor energieadviseurs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan VNG over toepassing groene heffingskorting en artikel 220f Gemeentewet

  Een afschrift van de brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de toepassing van de groene heffingskorting en de toepassing van artikel 220f Gemeentewet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving

  Minister Ollongren informeert het College van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving.

 • Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving

  Minister Ollongren informeert het College van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving

  Minister Ollongren informeert het College van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel (CW3.1) - Warmtefonds

  Bijlage bij de brief over het Warmtefonds, de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS). Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel (CW3.1) - Warmtefonds (PDF | 3 pagina's | 32 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Communicatie overzicht vernieuwing Peperstraat

  Een overzicht van de verschillende communicatiemomenten van de projectontwikkelaar. Communicatie overzicht vernieuwing Peperstraat (PDF | 9 pagina's | 129 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel (CW3.1) - Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS)

  Bijlage bij de brief over het Warmtefonds, de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS). Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel (CW3.1) - Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) (PDF | 3 pagina's | 33 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten onderzoek energielabels Groningen

  SKG-IKOB meldt de Tweede Kamer de resultaten van het onderzoek naar verkeerd afgegeven energielabels in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan gemeenten over inventarisatie gevels brandveiligheid

  Brief van minister Knops aan alle gemeenten over de inventarisatie naar de brandveiligheid van gevels. Brief aan gemeenten over inventarisatie gevels brandveiligheid (PDF | 2 pagina's | 29 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan gemeente Brielle over bouwdrama Van Sleenstraat

  Afschrift van de brief aan de gemeente Brielle over een bouwdrama aan de Van Sleenstraat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht regelingen voor het verduurzamen van woningen

  Overzicht van de mogelijkheden voor het stimuleren van verduurzaming van woningen, alsook van de budgetten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten Gebouwde omgeving

  Overzicht van de resultaten die reeds zijn geboekt en waar binnenkort over wordt geïnformeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal ZaanIJ

  Regio Deal ZaanIJ.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van de brief van het Nationaal Coordinator Groningen

  Afschrift van de brief over het advies van de uitvoering van de steekproef.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van de brief Nationaaal Coördinator Groningen

  Afschrift van de brief over de uitkomsten van de steekproef.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan gemeenten over beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren

  Brief van minister Ollongren (BZK) aan alle gemeenten over de verdere beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief over breedplaatvloeren en brandveiligheid

  Brief van minister Ollongren aan de Stichting Expertise¬centrum Regelgeving Bouw (ERB) over de brandveiligheid van versterkingsmaatregelen bij breedplaatvloeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Offerte verbouwing van de Tweede Kamergebouwen en het Binnenhof

  Offerte verbouwing van de Tweede Kamergebouwen en het Binnenhof.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op rapport over duurzame verstedelijking

  Reactie op het rapport 'Thuis in de toekomst; Investeringsstrategie voor duurzame verstedelijking'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de colleges van Burgemeester en wethouders

  Afschriftbrief van minister Ollongren (BZK) aan de colleges van Burgemeester en wethouders over inventarisatie en onderzoek brandveiligheid van gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan PBL over doorrekening financieringsfonds verduurzaming eigen woning

  Afschrift van de brief van minister Ollongren (BZK) aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met aanvullende vragen over de doorrekening van een financieringsfonds voor verduurzaming van de eigen woning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief over Adviescommissie Toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften

  Brief van Minister Ollongren (BZK) aan Expertisecentrum Regelgeving Bouw over een klacht van met betrekking tot de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB) en over een verzoek voor een kenniscentrum op het gebied van bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels. Onderzoek brandveiligheid gevels  Brief aan gemeenten (PDF | 2 pagina's | 30 kB) Protocol inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels (PDF | 5 pagina's | 55 kB) Toelichting op de risicotool brandveiligheid gevels (PDF | 3 pagina's | 196 kB) Handreiking Beoordeling brandveiligheid gevels (PDF | 34 pagina's | 5,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van de VNG over wetsvoorstel kwaliteitsborging

  Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over wetsvoorstel kwaliteitsborging aan minister Ollongren (BZK) over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over invoering van de wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

  Brief van KiK Campus aan minister Ollongren (BZK) over invoering van de wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

  Brief van Aedes aan minister Ollongren (BZK) over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief over pachtrekeningen

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Knops (BZK) over pachtrekeningen.

  Bekijk document gepubliceerd op