Zoekresultaten  41-50 van de 80 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op rapport over duurzame verstedelijking

  Reactie op het rapport 'Thuis in de toekomst; Investeringsstrategie voor duurzame verstedelijking'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de colleges van Burgemeester en wethouders

  Afschriftbrief van minister Ollongren (BZK) aan de colleges van Burgemeester en wethouders over inventarisatie en onderzoek brandveiligheid van gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek brandveiligheid gevels

  Minister Ollongren (BZK) vraagt gemeenten in een brief om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor deze inventarisatie en dit onderzoek is een protocol opgesteld. Ook is er een tool waarmee gemeenten een globale risico-inschatting kunnen maken voor brandbare gevels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoordbrief aan VNG over wetsvoorstel kwaliteitsborging

  Brief van minister Ollongren (BZK) aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschriftbrief over wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

  Brief van minister Ollongren (BZK) aan de Eerste Kamer over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van de brief aan de pachters

  Afschrift van de brief van het Rijksvastgoedbedrijf aan de pachters over onjuiste facturen pacht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over invoering Wet kwaliteitsborging (Wkb)

  Brief van Vereniging KwaliteitsBorgers Nederland aan minister Ollongren (BZK) over de invoering van de Wet kwaliteitsborging (Wkb).

  Bekijk document gepubliceerd op