Zoekresultaten  1-10 van de 157 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
Thema: Klimaatveranderingverwijder
 • Afschrift brief Betrokkenheid Duurzame Luchtvaarttafel bij invoering en uitwerking CO2-plafond luchtvaart

  Afschrift van de brief van de Duurzame Luchtvaarttafel (DLT) aan de leden van het kabinet. De brief verzoekt de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om de DLT te betrekken bij een eventuele invoering en uitwerking van het CO2-plafond. Afschrift brief Betrokkenheid Duurzame Luchtvaarttafel bij invoering en uitwerking CO2-plafond luchtvaart (PDF | 2 pagina's | 169 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan Wetenschappelijke Klimaatraad met adviesaanvraag over klimaatneutraliteit

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) vraagt de Wetenschappelijke Klimaatraad voorafgaand aan het nieuwe Klimaatplan een advies op te leveren over de richtinggevende keuzes waar Nederland voor staat in de transitie naar klimaatneutraliteit. Brief aan Wetenschappelijke Klimaatraad met adviesaanvraag over klimaatneutraliteit (PDF | 3 pagina's | 1,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage klimaatcommitment Nederlandse financiële sector 2022 deel 2

  De voorzitter van de Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment informeert minister Kaag (Financiën) over de voortgang van de actieplannen bij het klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector. Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage klimaatcommitment Nederlandse financiële sector 2022 deel 2 (PDF | 4 pagina's | 220 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift antwoordbrief aan NVL Reactie op de brief Beter alternatief voor nationaal CO2- plafond

  Afschrift van de reactie van minister Harbers (IenW) op de brief van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL). De brief van de NVL bevatte de reactie van een aantal sectorpartijen op de Kamerbrief van 17 januari 2023. De brief ging over een nationaal CO2-plafond voor de internationale luchtvaart die vertrekt uit Nederland. Afschrift antwoordbrief aan NVL Reactie op de brief Beter alternatief voor nationaal CO2- plafond (PDF | 2 pagina's | 61 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Appreciatie voorzitter Uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving

  Appreciatie van de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving op het onderzoek Appreciatie doorrekening Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving

  Minister Ollongren informeert het College van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving

  Minister Ollongren informeert het College van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving

  Minister Ollongren informeert het College van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving.

 • Resultaten Gebouwde omgeving

  Overzicht van de resultaten die reeds zijn geboekt en waar binnenkort over wordt geïnformeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Samenwerking in de woondeals

  Brief van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan gedeputeerden en wethouders over de samenwerking in de woondeals. Brief Samenwerking in de woondeals (PDF | 5 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op