Zoekresultaten  1-10 van de 33 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland - versie 2 - Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland.pdf

  Het klimaat in Nederland verandert. We ervaren vaker hittestress, meer wateroverlast, droogte en overstromingen. We kunnen onze leefomgeving, dorpen en steden hierop beter voorbereiden. Dit heet klimaatadaptatie. De natuur kan hierbij goed helpen, maar daarvoor is ruimte nodig. Hoe kun je dat doen in Nederland waar ruimte altijd schaars is?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland - versie 2 - Bijlage 1: Gebiedscanvas - invulbaar en schuifbaar

  Het klimaat in Nederland verandert. We ervaren vaker hittestress, meer wateroverlast, droogte en overstromingen. We kunnen onze leefomgeving, dorpen en steden hierop beter voorbereiden. Dit heet klimaatadaptatie. De natuur kan hierbij goed helpen, maar daarvoor is ruimte nodig. Hoe kun je dat doen in Nederland waar ruimte altijd schaars is?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland - versie 2

  Het klimaat in Nederland verandert. We ervaren vaker hittestress, meer wateroverlast, droogte en overstromingen. We kunnen onze leefomgeving, dorpen en steden hierop beter voorbereiden. Dit heet klimaatadaptatie. De natuur kan hierbij goed helpen, maar daarvoor is ruimte nodig. Hoe kun je dat doen in Nederland waar ruimte altijd schaars is? Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland - versie 2 (PDF | 46 pagina's | 3,4 MB) Bijlage 1: Gebiedscanvas - invulbaar en schuifbaar (PDF | 1 pagina | 77 kB) Bijlage 1: Gebiedscanvas - invulbaar (PDF | 1 pagina | 77 kB)

 • Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland - versie 2 - Bijlage 1: Gebiedscanvas - invulbaar

  Het klimaat in Nederland verandert. We ervaren vaker hittestress, meer wateroverlast, droogte en overstromingen. We kunnen onze leefomgeving, dorpen en steden hierop beter voorbereiden. Dit heet klimaatadaptatie. De natuur kan hierbij goed helpen, maar daarvoor is ruimte nodig. Hoe kun je dat doen in Nederland waar ruimte altijd schaars is?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op brief over natuurinclusief bouwen

  Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer reactie op brief over natuurinclusief bouwen, van verschillende maatschappelijke organisaties, wetenschappers en spelers uit de bouwsector. Kamerbrief over reactie op brief over natuurinclusief bouwen (PDF | 6 pagina's | 362 kB)  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief inzake aanbieding Regio Deal ZaanIJ

  Minister Schouten informeert de Tweede Kamer mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs over Regio Deal ZaanIJ.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal ZaanIJ

  Regio Deal ZaanIJ.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op notitie Provincie Gelderland over gebiedsprocessen, grond en Didam-arrest

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) reageert op een notitie van de Provincie Gelderland over gebiedsprocessen, grond en het Didam-arrest. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft om de reactie gevraagd. Kamerbrief met reactie op notitie Provincie Gelderland over gebiedsprocessen, grond en Didam-arrest (PDF | 2 pagina's | 130 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op notitie Provincie Gelderland over gebiedsprocessen, grond en Didam-arrest

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op notitie Provincie Gelderland over gebiedsprocessen, grond en Didam-arrest (PDF | 1 pagina | 60 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen RVO en Talis over voorlopige investeringsverklaring op grond van de RVV

  Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen RVO en Talis over voorlopige investeringsverklaring,  op grond van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen RVO en Talis over voorlopige investeringsverklaring op grond van de RVV (PDF | 37 pagina's | 4,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op