Zoekresultaten  1-10 van de 19 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Integratieverwijder
 • Voorpublicatie ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit inburgering 2021, het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 en het Vreemdelingenbesluit 2000

  Het ontwerpbesluit gaat over de afschaffing van de verblijfsgrond voor vermogende vreemdelingen en andere aanpassingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Totstandkoming van de Wet inburgering 2021

  Dit rapport onderzoekt wat bevorderend en belemmerend heeft gewerkt tijdens het hele proces van de totstandkoming van de Wet inburgering 2021, de lagere regelgeving en de voorbereiding op de uitvoering. Ook beschrijft het rapport lessen voor andere wetstrajecten en de samenwerking binnen het inburgeringsstelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatiemodel keten inburgering versie 1.4.

  Het informatiemodel keten inburgering beschrijft de algemene opzet van het informatiemodel en toont op welke wijze de (bedrijfs)objecten onderling met elkaar zijn gerelateerd. Verder bevat dit document de uitgewerkte stelseldiensten van de inburgeringsketen voor de gegevensuitwisseling tussen de ketenpartners.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het Besluit naturalisatietoets

  Het besluit gaat over de overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ketenproces en gegevensuitwisseling - eindrapport versie 1.3

  Het eindrapport ketenproces en gegevensuitwisseling beschrijft het ketenproces van de inburgeringsketen, gericht op de samenwerking en de interactie tussen de organisaties die de keten vormen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ketenproces en gegevensuitwisseling - eindrapport versie 1.2.

  Het eindrapport ketenproces en gegevensuitwisseling beschrijft het ketenproces van de inburgeringsketen, gericht op de samenwerking en de interactie tussen de organisaties die de keten vormen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek kosten onderwijsroute

  Dit rapport beschrijft de kosten van de onderwijsroute in de nieuwe Wet inburgering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatiemodel keten inburgering versie 1.1.

  Het informatiemodel keten inburgering beschrijft de algemene opzet van het informatiemodel en toont op welke wijze de (bedrijfs)objecten onderling met elkaar zijn gerelateerd. Verder bevat dit document de uitgewerkte stelseldiensten van de inburgeringsketen voor de gegevensuitwisseling tussen de ketenpartners.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ketenproces en gegevensuitwisseling - eindrapport versie 1.1

  Het eindrapport ketenproces en gegevensuitwisseling beschrijft het ketenproces van de inburgeringsketen, gericht op de samenwerking en de interactie tussen de organisaties die de keten vormen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatiemodel keten inburgering versie 1.3

  Het informatiemodel keten inburgering beschrijft de algemene opzet van het informatiemodel en toont op welke wijze de (bedrijfs)objecten onderling met elkaar zijn gerelateerd. Verder bevat dit document de uitgewerkte stelseldiensten van de inburgeringsketen voor de gegevensuitwisseling tussen de ketenpartners.

  Bekijk document gepubliceerd op