Zoekresultaten  1-8 van de 8 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Integratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief aanbieding Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit DUO op Wob-verzoek verlenging inburgeringstermijn - bijlage-Wob-verzoek-inburgeringstermijn.pdf

  Besluit op een verzoek om verslagen van gesprekken tussen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verlengen van de inburgeringstermijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief TK adviesrapport eindtermen taalschakeltraject

  Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over het advies van de tijdelijke commissie eindtermen taalschakeltraject voor het nieuwe inburgeringsstelsel. Zij stuurt het advies mee met de Kamerbrief. Aanbiedingsbrief TK adviesrapport eindtermen taalschakeltraject (PDF | 2 pagina's | 212 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over datalek bij uitvoering van diplomawaardering

  Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over een datalek bij de uitvoering van diplomawaardering als onderdeel van het inburgeringstelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit DUO op Wob-verzoek verlenging inburgeringstermijn

  Besluit op een verzoek om verslagen van gesprekken tussen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verlengen van de inburgeringstermijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Besluit DUO op Wob-verzoek verlenging inburgeringstermijn - Wob-besluit 13-10-20 op Wob-verzoek.pdf

  Besluit op een verzoek om verslagen van gesprekken tussen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verlengen van de inburgeringstermijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport_Eindtermen_taalschakeltaject_onderwijsroute

  Het rapport bevat het advies van de tijdelijke commissie eindtermen taalschakeltraject voor het nieuwe inburgeringsstelsel. Adviesrapport_Eindtermen_taalschakeltaject_onderwijsroute (PDF | 89 pagina's | 760 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken asielzoekersonderwijs

  Kamerbrief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer met de stand van zaken over asielzoekersonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op