Zoekresultaten  1-10 van de 2.187 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Beroepsonderwijsverwijder
 • Studenten met Long COVID

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EK Kamerbrief Jaarwerkplan 2023 Inspectie van het Onderwijs

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Eerste en Tweede Kamer het ontwerp jaarwerkplan 2023 van de Inspectie van het Onderwijs. Zij gaan daarbij in op de verdere procedure. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Kamerbrief Jaarwerkplan 2023 Inspectie van het Onderwijs

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Eerste en Tweede Kamer het ontwerp jaarwerkplan 2023 van de Inspectie van het Onderwijs. Zij gaan daarbij in op de verdere procedure. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31524, nr. 539 - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

  Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over onderzoeken hoe binnen het mbo ontwikkeling in beroep en sociale vaardigheden een prominentere rol kunnen krijgen (t.v.v. 31524-528)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij advies Kansrijk Opleiden van de Taskforce doelmatigheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het advies Kansrijk Opleiden voor het beroepsonderwijs  van de Taskforce Doelmatigheid onder voorzitterschap van Lodewijk Asscher. hij geeft een korte toelichting. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingbrief antwoorden vragen COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenario’s doordacht

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden so COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenario’s doordacht

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) geven antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbieding advies Kansrijk Opleiden van de Taskforce Doelmatigheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief Boeken en licenties in het mbo

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met 3e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer een brief met de 3e voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Dit is een programma om coronagerelateerde vertragingen in de leergroei en ontwikkeling van leerlingen en studenten te herstellen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op